Verdeling persoonlijke beschermingsmiddelen voor eerstelijnszorgverleners

Op 9 november is de FOD Volksgezondheid terug gestart met de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een uitbreiding naar alle zorgverleners in de eerste lijn, en dit in het bijzonder naar al diegenen die er nog geen beroep op hebben kunnen doen in de eerste coronagolf.

De bevoorrading gebeurt door de Civiele Bescherming, via de provinciale depots van het Rode Kruis. Via een online applicatie kan je als eerstelijnszorgverlener een aanvraag indienen en jouw pakket van dichtbij opvolgen.

De belanghebbende zorgverleners zullen hieromtrent nog een persoonlijke mail ontvangen van de FOD Volksgezondheid.

Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer informatie over welk soort beschermingsmateriaal dit gaat, welke beroepen in aanmerking komen voor de verdeling en enkele veel gestelde vragen.

mondmaskers