Maatregelen van gemeentebestuur Zonnebeke

Gemeente Zonnebeke beslist om volgende concrete maatregelen te nemen naar aanleiding van het coronavirus COVID-19:

 

DIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS

De gemeentelijke diensten zijn voorlopig  niet meer toegankelijk voor publiek. Deze blijven wel nog elke werkdag telefonisch en per mail bereikbaar tussen 9 en 16 uur via 051 48 00 60 en info@zonnebeke.be.

 

ONTHAAL

Ook het onthaal is enkel telefonisch en via mail bereikbaar. Afvalzakken kan je in de plaats kopen in de voedingswinkels. Wat de afvalstickers betreft, vragen we om de aankoop hiervan even uit te stellen en tijdelijk nieuwe afvalzakken te kopen.

Mensen die een budgetmeter hebben moeten eerst een afspraak maken vooraleer ze kunnen langs komen om hun kaarten op te laden.

 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG & ONTHAALHOUDERS

De BKO’s sluiten niet, deze blijven open volgens de normale openingsuren. Zieke kinderen worden echter niet toegelaten. Er gebeuren geen uitstappen meer. Als basisprincipe geldt dat volwassenen en externen die niet in de BKO’s moeten zijn, uit de BKO’s blijven. (Groot)ouders moeten hun kinderen bijgevolg afzetten en ophalen aan de deur.

Ook de onthaalouders blijven open. Ook hier geldt het basisprincipe dat wie niet binnen moet zijn, buiten blijft.

Regeling tijdens de Paasvakantie

Tijdens de Paasvakantie wordt er noodopvang voorzien in onze BKO's. Dit doen we volgens de richtlijnen die de Vlaamse Overheid voorschrijft.

 • Welke kinderen kunnen terecht in de noodopvang?
  We volgen hieromtrent strikt de richtlijnen die Kind & Gezin voorschrijft:
  • Enkel opvang van GEZONDE kinderen van ouders met essentiële beroepen (zorg, veiligheid, voeding, distributie…) en kinderen uit kwetsbare gezinnen.
  • Enkel opvang van kinderen die schoollopen in onze gemeente (dit is om reeds bestaande contactbubbels niet te verstoren).
  • Indien beide ouders niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken en geen ander passende opvangmogelijkheid hebben, wordt er samen naar een oplossing gezocht.

Wij kunnen u vragen ons een attest van uw werkgever te bezorgen ter controle van de nood aan opvang.

 • Praktisch: inschrijven, openingsuren en locaties
  • Opvang gebeurt in de 4 locaties van Bondgenootje door vertrouwde personen die reeds opvang boden aan deze kindgroepen.
  • De openingsuren van de Bondgenootjes blijven behouden (van 6.45 tot 18.30 uur).
  • Indien u noodopvang wenst voor de paasvakantie (6 april t.e.m. 17 april met uitzondering van Paasmaandag) gelieve dan in te schrijven, ten laatste op vrijdag 3 april tot 19 uur via deze link.
   Verandert er nog iets aan deze inschrijving, gelieve ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. 
  • Voor wie nog niet gekend is in ‘Bondgenootje’, gelieve te mailen naar ria.vermeersch@zonnebeke.be voor de inschrijving en toelichting rond de werking van de opvang. 

 

SOCIALE DIENSTVERLENING

 • De poetsdienst aan huis en het vervoer van de vrijwilligers blijven voorlopig doorgaan maar er worden voorzorgsmaatregelen getroffen (zo zullen bv. de poetsvrouwen een mondmasker dragen).
 • Thuisbezoeken van de sociale dienst gaan voorlopig niet door bij 65-plussers, behalve bij hoogdringendheid.
 • Het Dorpsrestaurant Zoë wordt voorlopig geannuleerd.
 • De verjaardagsbezoekjes van de sociale dienst gaan voorlopig niet door. De jarigen krijgen in de plaats een verjaardagstelefoontje.

 

ONDERWIJS

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

De muziek- en woordlessen van dé Academie worden geannuleerd vanaf maandag 16 maart tot het einde van de paasvakantie.

 

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek zelf is voorlopig niet toegankelijk, maar vanaf 3 april wordt er gewerkt met een afhaalfunctie.

 • Reserveer online via zonnebeke.bibliotheek.be/noodbib jouw materialen en een tijdslot.
 • Kom op het afgesproken tijdstip jouw gereserveerde materialen halen in het inkomsas van de bibliotheek.
 • Materialen inleveren kan enkel via de inleverbox.
 • Enkel wie niet beschikt over een PC, laptop, tablet of smartphone kan van dinsdag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur telefonisch materialen opvragen via 051 77 01 58.
 • De noodbib is enkel voor wie al lid is bij de bibliotheek.

Lees hier meer over de manier van werken en de te volgen richtlijnen.

 

VRIJE TIJD (sport, jeugd, evenementen, uitleendienst, cultuur)

De dienst vrije tijd is voorlopig gesloten.

 • De dienst is wel telefonisch en via mail bereikbaar voor vragen.
 • Je kan blijven online zalen reserveren en materiaal aanvragen, zowel telefonisch als via mail.
 • De gemeentelijke speelterreinen zijn gesloten.
 • Evenementen en activiteiten van de dienst vrije tijd worden geannuleerd tot en met 17 mei. Voor de geannuleerde activiteiten wordt nagegaan of er een nieuwe datum kan worden geprikt.
 • OC Zonnebeke, OC Beselare, OC Geluveld, OC Zandvoorde, sporthal, jeugdhuis en gemeentelijke jeugdinfrastructuur, voetbalkantines en de Kortekeer zijn niet toegankelijk voor publiek. Ook PC De Craeye volgt deze richtlijn.

EVENEMENTEN, BIJEENKOMSTEN & RECREATIEVE ACTIVITEITEN

De Federale Overheid heeft de aanvankelijke maatregel uitgebreid tot een verbod op het laten plaatsvinden van alle publieke activiteiten ongeacht het deelnemersaantal en de doelgroep t.e.m. 19 april (in- en outdoor). Dit gaat om alle culturele voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, presentaties, infodagen immaterieel erfgoedevents, jaarmarkten, kermissen, processies, carnavalsoptochten, stoeten, ommegangen..., alle vormen van activiteiten van socio-culturele verenigingen en organisaties, alle vormingsactiviteiten, alle repetities en voorstellingen in culturele- en gemeenschapscentra, circustenten, bioscopen..., alle repetities, concerten, optredens en voorstellingen van amateurkunstenorganisaties- en verenigingen, alle jeugdactiviteiten.

Bij vragen, neem zeker eerst even een kijkje op onze pagina met de meest gestelde vragen.

Gemeentebestuur Zonnebeke heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen/activiteiten af te gelasten tot en met 17 mei 2020. Voor de geannuleerde activiteiten wordt nagegaan of er een nieuwe datum kan worden geprikt.

 

MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917 & DIENST VOOR TOERISME

Het MMP1917, de dienst toerisme, het kenniscentrum, het bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery en de kerktoren sluiten voorlopig hun deuren. De geplande evenementen en lezingen worden voorlopig geannuleerd.

 

WOONZORGCENTRA

In alle woonzorgcentra worden de richtlijnen vanuit Vlaanderen gevolgd. Deze kan je hier vinden.

Er geldt een algemeen bezoekersverbod.

 

RECYCLAGEPARK

Het recyclagepark gaat terug open vanaf 7 april. Lees hier verder.

 

LOKAAL POLITIECOMMISSARIAAT

Het lokaal politiecommissariaat in Zonnebeke is tijdelijk gesloten. Dit om te kunnen toezien op de federale maatregelen in het kader van openbare veiligheid en de algemene gezondheid. Voor dringende aangiften kan je terecht bij de lokale commissariaten van Ieper, Poperinge en Wervik.