Psychosociaal hulpverleningsnetwerk

Lokaal werkzaam Organisatie Opdrachten Activering Contactpersoon

 

Het PSH (Psychosociaal hulpverleningsnetwerk) is een lokale organisatie, die instaat voor de psychosociale hulpverlening in noodsituaties. Het komt er in praktijk op neer dat bij grootschalige gebeurtenissen zoals een kettingbotsing een groot aantal (vrijwillige) hulpverleners opgeroepen kan worden om in te staan voor de opvang van niet-gewonden.

Lokaal werkzaam:

Het PSH is werkzaam binnen de territorialiteitsomschrijving van Groot-Zonnebeke, maar sinds 2015 is er een samenwerkingsakkoord met de naburige gemeenten Langemark-Poelkapelle, Staden en Moorslede. Op basis van het solidariteitsprincipe bieden de gemeenten hulp aan wanneer het lokale PSH-team extra steun nodig heeft.

Top

Organisatie:

Het PSH wordt gestuurd door de groep coördinatoren van de gemeenten Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle, Staden en Moorslede die samen met de ambtenaren noodplanning geregeld samenkomen en voorzien in de praktische sturing van de organisatie. Het beleidssturend orgaan is de PSH raad. Jaarlijks wordt er een praktische oefening georganiseerd en een 'algemene vergadering' voor alle PSH-vrijwilligers.

Top

Opdrachten:

De eerste opdracht van het PSH is bij rampsituaties, grootschalige incidenten ('critical incidents'), evacuaties, enz. in te staan voor de psychosociale opvang van de slachtoffers en hun verwanten. De hulpverleners van het PSH kunnen daartoe uitgestuurd worden naar een onthaalcentrum voor slachtoffers (niet-gewonden) en leveren bijstand aan de ziekenhuizen voor de psychosociale opvang van slachtoffers en verwanten ter plaatse. Gelijktijdig staat het PSH in voor de organisatie van een informatiecentrum: de registratie van alle slachtoffers op de verschillende locaties waar zij zich bevinden, met het oog op het opmaken van lijsten zodat duidelijkheid kan gecreëerd worden wie zich waar bevindt.

Top

Activering:

Het PSH wordt geactiveerd wanneer het gemeentelijk noodplan wordt afgekondigd. Deze activatie gebeurd via de leidinggevende officier van de politie, de brandweer, het rode kruis, enz. Via een eigen oproepingssysteem worden de hulpverleners opgeroepen en verzamelen zij op een locatie waar de slachtoffers opgevangen zullen worden. Een interventie gebeurt onder leiding van een of meerdere PSH coördinatoren. Deze coördinatoren zijn hulpverleners van het PSH die een aanvullende opleiding hebben genoten om de groep van opgeroepen medewerkers te sturen en de samenwerking te organiseren met andere actoren op het terrein (politie, brandweer, medische hulpverlening). Het PSH kan ook geactiveerd worden wanneer blijkt dat door de grootschaligheid van de gebeurtenis de bestaande voorzieningen van psychosociale hulp onvoldoende zijn (of zullen zijn), bijvoorbeeld een evacuatie bij een gaslek, een overstroming, een appartementsbrand, een kettingbotsing, enz.

Top

Contactpersoon:

 Ambtenaar noodplanning Wim Delameilleure

T 051 48 00 68
wim.delameilleure@zonnebeke.be

Top