Welzijnsschakel 't Zunnetje

Eind 2015 zag Welzijnsschakel ’t Zunnetje het levenslicht! ’t Zunnetje komt in Zonnebeke op voor mensen en gezinnen in armoede en uitsluiting. 

Concreet proberen de vrijwilligers van ’t Zunnetje een vertrouwensrelatie op te bouwen door mensen thuis te bezoeken en samen te brengen. Op geregelde tijdstippen wordt er samen gekomen om elkaars verhaal te beluisteren. Iedereen kan en mag zichzelf zijn in ’t Zunnetje. De ploeg speelt in op de verschillende noden door bijeenkomsten te organiseren voor uitwisseling, vorming, ontspanning en nog veel meer! Bovendien wordt er ook een kledijdienst ingericht volgens het principe van de kringloopwinkel. Iedereen kan  kledij schenken aan ’t Zunnetje. Mensen die het moeilijk hebben, kunnen dan mits een kleine symbolische vergoeding deze kledij aankopen.

Je kan Welzijnsschakel ’t Zunnetje terug vinden in de Wervikstraat nr. 2 in Beselare. 

Contact via tzunnetje@gmail.com of via één van de conctactpersonen (T 0473 18 66 98 (Beselare) | T 0485 97 47 11 (Geluveld en Zandvoorde) | T 051 77 01 18 (Passendale) | T 0487 48 97 45 (Zonnebeke).

’t Zunnetje werkt samen met adventsactie Welzijnszorg, de nationale en regionale dienst van Welzijnsschakels vzw, het OCMW en het gemeentebestuur van Zonnebeke.

logo tzunnetje