Afval verbranden

Binnen stoken Buiten niet stoken Wat is brandbaar grofvuil?

 

Binnen stoken

Verboden te stoken?

Wie een houtkachel of allesbrander heeft, maakt er ongetwijfeld dankbaar gebruik van om er zijn huis mee te verwarmen. Tijd om dus even stil te staan bij wat men best stookt. Zuiver en droog hout zijn uiteraard geen probleem. En als de kachel ervoor geschikt is, zijn ook houtpallets, –chips, of –briketten ongevaarlijk. Wie goed stookt met de juiste brandstof, heeft witte en kleurloze rook en de buren merken weinig van geurhinder.

Verkeerd stoken schaadt de gezondheid en het milieu

Sloophout, geverfd en gebeitst hout, behandeld hout (vaak met een groene kleur), multiplex of laagjeshout, spaanplaat en MDF, plastic en kunststof, oud papier en huishoudelijk afval verbranden is verboden. Dat is niet zomaar zo: al deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor de gezondheid.

Bij verbranding komen er veel giftige stoffen vrij die voor een deel door de schoorsteen verdwijnen, maar zelfs als de kachel afgesloten is, komt er toch altijd een deel het huis in. Veel van deze gassen zijn reukloos en onzichtbaar.

Een ander herkenbaar beeld: nat snoei- en restafval opstoken in een ton in de tuin. Fijn stof, dioxines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn sterk vervuilende stoffen die vrijkomen bij verbranding. Alle vuurtjes in Vlaanderen brengen samen wel tweemaal zoveel dioxines in het milieu als de industrie! Dioxines worden niet afgebroken en kunnen onder andere via de eieren van scharrelkippen in ons lichaam terechtkomen.

De rook van vuurtjes geeft gezondheidsproblemen zoals prikkeling in ogen, neus en keel. Voor mensen met luchtwegproblemen (astma, bronchitis… ) is het erger. Door de rook kunnen zij bijvoorbeeld last krijgen van kortademigheid. En op termijn kunnen deze gezondheidseffecten de longen sneller verouderen. Sommige stoffen in de rook verhogen zelfs het risico op kanker.

Beter een goede buur dan een verre vriend!

Wie afval opstookt, zorgt ook voor geurhinder en neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf, en zeker voor de buren zeer onaangenaam: mensen kunnen hun was niet meer buiten hangen en hun ramen niet meer openen om te verluchten.

Het verpest de sfeer in de buurt en in heel wat situaties ontstaan daardoor burenruzies.

En … het is verboden!

Plastic, papier, tuinafval, afbraakhout... in open lucht, haarden of kachels verbranden is verboden. Wie het doet, riskeert een boete.

Top

Buiten niet stoken!

Afval verbranden in de tuin is verboden. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Maar ook het stoken van snoeihout of plantenresten is geen goed idee.

Wat zegt de wet?

De wet is duidelijk: afval verbranden, is verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.

Wat met kampvuur of kerstboomverbrandingen?

De gemeente Zonnebeke voorziet uitzonderingen waardoor kerstboomverbrandingen en kampvuren kunnen doorgaan. Je moet hiervoor wel een vergunning aanvragen. De verbrandingen mogen geen hinder veroorzaken en er mag uitsluitend onbehandeld hout worden verbrand. Echt milieuvriendelijk is het natuurlijk niet. Een goed alternatief is het versnipperen van kerstbomen met een krachtige hakselaar.

Wat met de BBQ van mijn buurman?

Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of barbecuetoestel is toegestaan. Buiten afspraken maken en vragen om rekening met je te houden, kan je niets doen tegen de geuren van de barbecue van je buurman. In zijn eigen tuin mag jebuurman altijd en overal barbecueën. Doet hij dat goed, dan zijn er praktisch geen vlammen en geen rook.

Nog uitzonderingen?

Naast uitzonderingen voor kampvuren, BBQ’s en kerstboomverbrandingen, voorziet de wet ook uitzonderingen voor het verbranden van dierlijk afval, het verbranden in bossen of natuurgebied en de verbranding van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden als afvoer of verwerking ter plaatse niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is:

  • Bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden: werkzaamheden door professionele landbouwers.
  • Afvoer: het afvoeren van het biomassa-afval met een oplegger of op andere wijze vanop het veld naar een nabijgelegen weg of stuk grond van waarop verder transport kan doorgaan (kan bijvoorbeeld niet wanneer het veld er te nat bijligt of wanneer er hindernissen zijn, milieuambtenaar of politieagent bepaalt of afvoer kan of niet).
  • Fytosanitair oogpunt: het verplicht verbranden van landbouw- en fruitgewassen indien deze door een ziekte (zoals bijvoorbeeld bacterievuur) zijn aangetast.
En de afvalverbrandingsinstallaties?

In Vlaanderen zijn alle afvalverbrandingsinstallaties uitgerust met een geavanceerde rookgaszuivering. Ze verwerken tonnen restafval maar stoten allemaal samen toch véél minder vervuilende en ongezonde stoffen uit dan open vuurtjes in de tuin. Bovendien zetten ze een groot deel van de warmte om in groene stroom. Zo gaat zelfs het restafval niet helemaal verloren.

Wat zijn de alternatieven?

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer kan gebruikt worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie. Sorteren is goed, maar preventie is nog beter.

Tips om afval te voorkomen
  • Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt meteen veel minder oud papier.
  • Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa's snoeisel opleveren. Zo heb je ook minder onderhoud.
  • Veel tuinafval kun je perfect zelf composteren.
  • Snoeihout kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten. Zo vermijd je ook onkruid.
  • Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al jouw tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!

Top

Wat is brandbaar grofvuil?

Brandbaar grofvuil zijn grote stukken afval die je niet kan recycleren of hergebruiken en die te groot zijn voor de restafvalzak (bijvoorbeeld matrassen, tapijten of stoffen zetels). Dit afval wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie in Roeselare. Uit het verbrandingsproces wordt er warmte en elektriciteit geproduceerd.

  • Wat wel: opblaasbaar zwembadje, isolatiemateriaal, matras, reiskoffer, frigobox, matras, stoffen zetel, tapijt.
  • Wat niet: plastic speelgoed (harde plastics), tuinmeubelen (harde plastics), rolluik (harde plastics), salon in goeie staat (kringloopwinkel), meubelen in goede staat (kringloopwinkel)...
Hoeveel moet ik betalen?

De kostprijs bedraagt €0,144/kg grofvuil.

Moet ik ook betalen voor mijn houtafval?

Neen, houtafval zoals paletten, spaanplaten of meubelhout hoort thuis in de container voor houtafval en kun je momenteel gratis naar het recyclagepark brengen.

Top