Infovergadering 27 januari 2022

Hier kan je de documenten vinden van de infovergadering op 27 januari 2022:

Veelgestelde vragen

Wat zijn de beperkingen? Wat kan niet meer?

Dit kan je terugvinden in het waarderingskader (presentatie infomoment pagina 25). De mogelijkheden hangen af van de waarde die aan een pand is toegekend:

  • Weinig waardevol: alle opties zijn mogelijk, bijvoorbeeld slopen en aanpassen.
  • Waardevol: aanpassen kan, maar met respect voor de erfgoedwaarde.    
  • Zeer waardevol: aanpassen kan, maar met maximaal behoud van erfgoedwaarde.

Algemene boodschap: heb je een vraag? Kom, al dan niet met je architect, zo vroeg mogelijk (voor de eigenlijke omgevingsvergunningaanvraag) langs bij de gemeentelijke omgevingsdienst of CO7!

Wat zijn de verplichtingen?

Bij ‘zeer waardevol’ wordt préadvies gevraagd aan de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed. Bij de omgevingsvergunningsaanvraag van een site met categorie ‘waardevol’ of ‘zeer waardevol’ volgt een adviesvraag naar CO7. Dit staat in de presentatie uitgelegd bij ‘evaluatie van de bouwplannen’  (presentatie infomoment pagina 33).
Ook de procedures bij beschermd erfgoed worden in de presentatie vermeld (loopt via het agentschap of via een toelating van de gemeente).

Dezelfde boodschap: afhankelijk van de waarde en kom zo snel mogelijk langs op de dienst.

Wat is de financiële ondersteuning?

Dit wordt vermeld in de presentatie (pagina 13): van erfgoedlening tot mogelijke premies. We kunnen hier ook nog meegeven dat er een gemeentelijke premie voor de kleine zaken zoals kapellen en veldkruisen bestaat.

Kan men protest aantekenen tegen het vaststellen?

Nee. Het meeste erfgoed in Zonnebeke is tussen 2009 en 2012 door de Vlaamse Overheid vastgesteld.

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed voorziet een nieuwe vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de Provincie West-Vlaanderen in 2024.

Items die bewaard zijn en hun erfgoedwaarde behouden hebben, worden automatisch opnieuw vastgesteld.

Bij een Vlaamse vaststelling kan men tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen indienen over feitelijkheden (bijvoorbeeld adres).

Maar men kan geen bezwaar indienen tegen een feitelijke opname of vaststelling door de Vlaamse overheid.

Opmerkingen over de lokale waardering van de inventaris bouwkundig erfgoed door de gemeente en CO7 mogen bezorgd worden aan milieu@zonnebeke.be.

Wie bepaalt of een ingreep verzoenbaar is met de erfgoedwaarde? Zijn er meetbare criteria?

Zie boven onder 'Wat zijn de verplichtingen’: de afweging gebeurt dus ook door de instantie die de inventaris heeft gewaardeerd en de know-how heeft van de erfgoedwaarden.

De afweging gebeurt in samenspraak met de gemeente. Erfgoedwaarden zijn niet altijd meetbaar doch in de inventaris staat goed aangegeven welke tastbare zaken deel uitmaken van de waarde.

Moet je het pand in goede staat houden?

Ja, kort door de bocht: als goede huisvader moet iedereen zijn onroerend goed onderhouden (los van het feit of het nu erfgoed is of niet).  Doe je dat niet dan kunnen er gevolgen zijn (verkrotting, leegstandtaks… ).