Onroerenderfgoedgemeente

Vlaams Minister-President en Minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois heeft de gemeente Zonnebeke erkend als onroerenderfgoedgemeente. Vanaf 1 juli 2017 neemt Zonnebeke in samenwerking met CO7 verschillende bevoegdheden rond onroerend erfgoed over van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een gemeente kan een erkenning krijgen als onroerenderfgoedgemeente op voorwaarde dat zij een eigen beleid voert rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Momenteel zijn er 19 gemeentes erkend in Vlaanderen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om het kostbare en unieke erfgoedpatrimonium in kaart te brengen, te behouden, te herwaarderen en open te stellen voor het publiek. Binnenkort opent zo bijvoorbeeld de beschermde Zonnebeke Church Dugout voor 100 dagen en werd vorig jaar de toegang tot de commandobunker in Zandvoorde vernieuwd. In de toekomst staan ook werken gepland aan de kerk in Zonnebeke en de crypte op de Zonnebeekse begraafplaats.

Met deze erkenning wordt in de toekomst ook gestreefd om het erfgoedpatrimonium mee op te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. Immers, als onroerenderfgoedgemeente kan Zonnebeke nu zelf advies geven bij sloopaanvragen van panden die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris (niet beschermd maar waardevol). Ook toelatingen voor bepaalde werken aan beschermde monumenten, kan de gemeente nu autonoom afhandelen. Daarnaast krijgt de gemeente meer autonomie in archeologiebeleid: zo kan het archeologienota’s zelf bekrachtigen i.p.v. ze te moeten voorleggen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.