Milieuhinder

Geluidshinder Geurhinder Lichthinder

 

Geluidshinder:

Geluidshinder is een subjectieve ervaring van mensen waarbij ze geluid hinderlijk vinden. Geluid heeft een signaalfunctie en is vaak sfeerbepalend. Het kan echter ook zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. De hinder varieert van een lichte irritatie over een grasmaaier tot een zodanig geluidsniveau van bijvoorbeeld een naastgelegen fabriek dat, als gevolg van stress en slapeloosheid, gezondheidsschade kan ontstaan. Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie. Of er ook sprake is van geluidshinder, hangt af van de beleving van de persoon die het geluid ervaart.

Mag je in Zonnebeke het gras afrijden op zon- en feestdagen?
Gras afrijden op zon- en feestdagen wordt geregeld in de zonale verordening, een reglement opgesteld door de politiezone Arro Ieper.
In de hele zone, in de 10 gemeentes dus die vallen onder Arro Ieper (ook Zonnebeke), is er geen verbod meer om gras af te rijden op zon- en feestdagen.
Los daarvan is het natuurlijk geen vrijkaart om continu een grasmachine te laten draaien:  nachtlawaai is sowieso verboden en ‘abnormale burenhinder’ bestaat ook nog altijd als reden om lawaahinder aan te kaarten.

To

Geurhinder:

Geurhinder treedt op wanneer je een geur waarneemt die jij onaangenaam en/of schadelijk vindt. Dit is vaak een subjectief gegeven; niet iedereen heeft een even goede neus. Er hangt ook veel af van een aantal factoren zoals, de aard van de geur (bijvoorbeeld zoet), het hedonisch karakter (onaangenaam tegenover aangenaam), de intensiteit en de frequentie van de geur. Na enige tijd kan ook een gewenningseffect optreden, waardoor men de geur die oorspronkelijk zo hinderlijk was, niet meer opmerkt.

Hoewel geurhinder op zich niet rechtstreeks schade berokkent aan de gezondheid, tasten kwalijke geurtjes in de omgeving wel het algemeen welzijn aan.

Als een bedrijf geurhinder veroorzaakt wordt dit bedrijf mondeling en/of schriftelijk aangemaand om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Als het gaat om een klasse-1 bedrijf wordt de Milieu-Inspectie ingeschakeld.

Geurhinder is een moeilijk te meten probleem; er zijn momenteel geen wettelijke normen rond geur. Er zijn voor verschillende sectoren wel richtwaarden. Precies daarom is het heel belangrijk om met het bedrijf in kwestie samen te zitten en te overleggen.

Ook particulieren kunnen aan de bron liggen van geur- of rookoverlast. Niettegenstaande het verbranden van afval verboden is, wordt er nog regelmatig afval verbrand in open vuren en allesbranders. Buren die afval laten rondslingeren op hun domein, die het huishoudelijk afval niet aanbieden zoals het hoort, kunnen eveneens geuroverlast veroorzaken.

Top

Lichthinder:

Lichthinder wordt veroorzaakt door kunstlicht. Het menselijk bioritme wordt gestuurd door het natuurlijk onderscheid tussen licht en donker. Klachten zoals slapeloosheid, angstdromen bij kinderen en depressiviteit kunnen in sterk verlichte gebieden het gevolg zijn.

Ook dieren en planten worden gehinderd door nachtelijke verlichting.

Lichtvervuiling is een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht. Allerlei mensen en instanties veroorzaken lichthinder en/of lichtvervuiling:

 • Openbare verlichting (straatverlichting, verlichting van openbare ruimten, klemtoonverlichting).
 • Verlichting van industrieterreinen, parkeerterreinen.
 • Lichtreclame, verlichte reclamepanelen en uitstalramen.
 • Verlichting van serres.
 • Verlichting van sport- en recreatieterreinen, sky-tracers (bioscopen en dancings).
 • Buitenverlichting van tuinen en opritten.

Via enkele eenvoudige tips, die bovendien energiezuinig en budgetvriendelijk zijn, kan je als burger mee de lichtverontreiniging aanpakken:

 • Monteer het verlichtingstoestel best bovenaan bij het verlichten van een gebouw. Het licht straalt dan naar beneden en zo voorkom je lichtverstrooiing in de atmosfeer.
 • Besteed voldoende aandacht aan de plaats van het verlichtingstoestel, namelijk zo dicht mogelijk bij het te verlichten gebouw of object.
 • Houd het vermogen van een lamp zo laag mogelijk, zo vermijd je overbelichting.
 • Scherm felle lampen altijd goed af.
 • Vervang klassieke gloeilampen door energiezuinige spaarlampen.
 • Koppel de verlichting aan een bewegingsdetector of tijdsschakelaar, op die manier brandt het licht alleen wanneer het nodig is.
 • Reflectoren zorgen voor gratis licht en schijnen enkel wanneer ze nodig zijn, de plaatsing van reflectoren kan nuttig zijn bijvoorbeeld bij de oprit van een huis.
 • Nachtreclame ziet niemand, doof daarom reclame- en etalageverlichting op het moment dat er weinig mensen zich op straat begeven (je kan gebruik maken van een tijdschakelaar).

Top

Meer informatie over milieuhinder vind je op de website van Vlaanderen, departement Leefmilieu, natuur en energie.

Om melding te doen van milieuhinder in de gemeente, klik door naar onze meldingskaart.