Milieuklachten

Milieuklachten kan je melden bij de lokale milieupolitie of de afdeling milieu-inspectie van AMINAL. Bij de milieudienst kan je terecht voor eerstelijnsinformatie en algemene klachtmeldingen. De milieudienst heeft evenwel geen politionele bevoegdheid. Je kan ook melding doen via de meldingskaart van de gemeente.

Voor specifieke controle op milieuvergunningen of milieuwetgeving neem je best contact op met één van de volgende instanties:

Milieudienst 051 48 00 74 Eerstelijnsinformatie
Lokale politie 051 77 90 90 Bij milieuhinder buiten kantooruren
Milieupolitie ARRO Ieper 057 23 05 67 Algemene handhaving
Milieu-inspectie Brugge 050 24 79 60 Toezicht op klasse-1 bedrijven.