Bestrijding van bacterievuur en reuzenberenklauw

Bacterievuur, help fruittelers deze vervelende plantenziekte in te dijken!

Bacterievuur

Bacterievuur is een plantenziekte die vooral planten van de Rozenfamilie treft. De bekendste zijn Meidoorn (Crataegus), Peer (Pyrus), Appel (Malus), Dwergmispel (Cotoneaster), Vuurdoorn (Pyracantha), Kweepeer (Cydonia), Meelbes / Lijsterbes (Sorbus) en Krentenboompje (Amelanchier).

Bacterievuur bezorgt vooral fruitkwekers (peer, maar ook appel) kopzorgen. Ook boomkwekers kunnen met de ziekte te maken krijgen.

Maar ook jij bent (misschien) betrokken partij. Vele sierstruiken zijn immers ook gevoelig voor de ziekte. Ook tuinen kunnen dus ‘geïnfecteerd’ zijn, en zijn op die manier ook een mogelijke bron van nieuwe infectie.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is of er in jouw tuin bacterievuurgevoelige planten staan. Is het antwoord ‘ja’, geen paniek, de plant is niet noodzakelijk geïnfecteerd. Hou ze echter wel extra in de gaten! Dé maanden waarin de ziekte in de regel toeslaat zijn mei/juni. Hét meest typerende ziektebeeld is de bruin-, zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en jonge twijgen (als door ‘vuur verschroeid’). Twijgen en bladeren krullen daarbij ook typisch om.

Meidoorn bacterievuurDenk je de ziekte vast te stellen?
 • Les 1: genezing van de ziekte met chemische middelen (antibiotica) is niet mogelijk!! Laat je op dat vlak niets wijsmaken…
 • Les 2: snoei zieke plantendelen weg, tot minstens 50 cm (!) onder de zichtbare aantasting, rooi de aangetaste plant desnoods helemaal!
 • Les 3: vernietig het weggesnoeide of gerooide hout, het liefst door verbranding (doe dit zelf, als het wettelijk is toegestaan, of voer de plantenresten af naar de verbrandingsoven, niet om te composteren, maar om te verbranden!).

Onthoud bij bacterievuur: zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

Terwijl je  met dit alles bezig bent, let je erop dat je tijdens jouw werken de ziekte niet verder verspreidt:

 • Vermijd contact tussen gezond en weggesnoeid hout.
 • Zorg dat je met jouw handen niet constant vergrijpt van geïnfecteerd naar gezond hout.
 • Pak weggesnoeide takken goed in.
 • Ontsmet je snoeimes tussen twee knippen door (Dettol heeft bijvoorbeeld kiemdodende werking).

Wil je meer weten en leren, er bestaat een folder die het verhaal in meer detail vertelt met goed foto-materiaal van zowel de waardplanten als de ziektebeelden. Op www.bacterievuur.be vind je meer informatie. Op deze site kun je ook te weten komen of je dichtbij een professionele fruitkweker woont, waardoor verhoogde aandacht van jouw kant nog méér aangewezen is.

Top

Reuzenberenklauw:


Iedereen heeft wellicht al eens een Reuzenberenklauw gezien. Deze plant is een sterk woekerende, uitheemse plant die makkelijk 4 m lang wordt. Kenmerken zijn grote spitse bladeren en witte bloeischermen. Eigen aan deze plantensoort is dat ze overvloedig zaden produceert.

Mooi, dat wel, maar opgepast!

Het sap van deze plant geeft in combinatie met zonlicht ernstige brandwonden! Het is dus belangrijk deze planten niet aan te raken. De gemeente, de provincie en het Vlaams gewest behandelen dit probleem, maar om herbesmetting te vermijden hebben we ook de hulp van alle tuineigenaars nodig.

Hoe bestrijden?
 • Zorg dat de plant niet in bloei komt door ze twee tot drie keer per jaar te maaien.
 • Indien de plant toch in bloei komt te staan, snij dan de schermen af en stop die in de vuilniszak bij het huisvuil (niet bij de compost!).
 • Wanneer de plant niet te groot is, kun je de penwortel uitgraven of deze doorsteken met een spade.
 • Bescherm jezelf tegen het sap met lange mouwen, handschoenen en een veiligheidsbril! Spoel sap na huidcontact onmiddellijk overvloedig af met water en vermijd die dag de zon.
Melden:

Heb je deze plant al gespot in onze gemeente? Laat het de milieudienst snel weten via milieu@zonnebeke.be of  T 051 48 00 74. Twijfel je? Stuur gerust een foto door!

Opgelet!

Er zijn heel wat inheemse soorten ‘schermbloemigen’ die sterk op de reuzenberenklauw lijken. Deze soorten zijn meestal een stuk kleiner, fijner en niet gevaarlijk. Ze zijn goede bijenplanten en mogen dus niet bestreden worden!

Meer info?

Download de folder via www.alterias.be.

Top