Doe jij het al zonder pesticiden?

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op jouw terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Sinds 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Openbare besturen, scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en ook heel wat sportclubs onderhouden hun terreinen voortaan pesticidenvrij. Ook jij moet vanaf nu jouw voetpad zonder pesticiden proper houden.

Reden?

Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. Bovendien moeten we ook onze gezondheid beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk vermijden. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden.

Top

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater?

Watermaatschappijen halen ongeveer de helft van ons drinkwater uit grondwater. De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Aangezien de helft van ons drinkwater uit oppervlaktewater komt, geldt het verbod op het gebruik van pesticiden ook langs waterlopen en bermen. Op die manier wordt het leven in het water en de drinkwatervoorraden beschermd tegen vervuiling. Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Opgelet! Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

Top

Hoe aanpakken?

Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk. Enkele tips:
 
  • Tip 1: kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) jouw tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
  • Tip 2: verhard zo weinig mogelijk. Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van jouw tuin.
  • Tip 3: plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om een open bodem te vermijden.
  • Tip 4: gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water.