Stormschade

Indien je schade hebt opgelopen door een storm, dien je eerst alle gegevens (en foto's!) door te geven aan je normale verzekering.

Wanneer de minister de storm erkent als een ramp, dan kan er een regeling worden uitgewerkt met het rampenfonds. De minister bepaalt hierbij de procedure en deze wordt dan meegedeeld aan de gemeente.

Landbouwers kunnen schade aangeven via het formulier 'Aangifte schade aan landbouwteelten'.

Wie schade heeft geleden die niet vergoed kan worden in het kader van een brandverzekering, doet best aangifte bij de gemeente, omdat er dan een kans is dat het rampenfonds tussenkomt. De gemeente verzamelt de informatie en geeft deze door aan de minister.

Welke informatie moet je doorgeven:

  • Een raming van de schade, met gedetailleerde beschrijvingen.
  • Facturen van de beschadigde goederen of facturen van de herstelling van die goederen.
  • Foto's van de schadegevallen. Foto's zijn namelijk het beste bewijs van de schade.
  • Eventueel een nota van het ereloon van de erkende deskundige schatter. Ook dat kan mogelijks deels gerecupereerd worden.