Fietsstraten

De beleidsnota 'Veilig fietsen doorheen Zonnebeke in 2030' wil een aanzet geven om de fietsveiligheid in onze gemeente naar een hoger niveau te tillen. Dit doen we door onder andere fietsstraten aan te leggen in Beselare, Geluveld, Passendale en Zonnebeke.

Waar komen/zijn er fietsstraten in onze gemeente?

 • Voorbeeld fietsstraatBeselare: de kruising op de Warden Oom Laan en de bocht met de Elfpenner en de Geluwestraat.
 • Geluveld: de verbinding tussen de Zandvoordestraat en Oude Zandvoordestraat.
 • Passendale: de Vierde Regiment Karabiniersstraat en Sterrestraat.
 • Zonnebeke: de Berten Pilstraat, Guido Gezellelaan en de Schoolweg naar VBS De Wijzer.

Deze fietsstraten mogen we al verwachten tegen juli 2022.

Wat zijn de verkeersregels in een fietsstraat?

In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Er gelden specifieke regels.

Verkeersborden

Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan het rode wegdek, soms ook een groot fietspictogram.

Het begin van een fietsstraat herken je aan dit bord. De fietsstraat loopt vanaf het bord tot aan het volgende kruispunt.

Fietsstraat verkeersbord

Een fietszone is een gebied met aaneengeschakelde fietsstraten. De regels die gelden in een fietsstraat, gelden hier in de hele zone. Het begin en einde van een fietszone worden aangeduid met deze verkeersborden:

Zone fietsstraat begin verkeersbord   Zone fietsstraat einde verkeersbord

Fietsers
 • Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als de fietsstraat een eenrichtingsstraat is.
 • Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.
 • Fietsers mogen elkaar wél inhalen in een fietsstraat.
 • Fietsers mogen niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden.
Bestuurders van motorvoertuigen, bijvoorbeeld automobilisten
 • Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietsstraat.
 • Bestuurders mogen niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden.
Speedpedelecs
 • Speedpedelecs mogen wél andere fietsers inhalen in een fietsstraat
 • Speedpedelecs mogen niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden.
Voorrang
 • In fietsstraten geldt de normale voorrangsregeling op kruispunten.
 • Op kruispunten (zonder verkeerslichten of -borden en zonder agent), geldt de voorrang van rechts. Elke bestuurder móet voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen op een kruispunt (behalve op rotondes of als de bestuurder uit een verboden rijrichting komt).
 • Fietsers zijn ook ‘bestuurders’. Zij moeten net zoals andere bestuurders altijd voorrang verlenen aan andere bestuurders (bv. fietsers, automobilisten, bromfietsen) die van rechts komen op kruispunten zonder lichten, borden of agent. Maar ook bijvoorbeeld automobilisten moeten dan ook weer voorrang verlenen aan fietsers.
Parkeren

In een fietsstraat gelden de gewone parkeerregels of worden ze aangeduid door verkeersborden of wegmarkeringen. Er is geen algemeen parkeerverbod in fietsstraten, tenzij aangegeven door specifieke borden.

Bron: veiligverkeer.be