Parkeren en parkeerbeleidsplan

Parkeerbeleidsplan

  • Uittreksel uit de gemeenteraad van 14 september 2020 (publicatiedatum: 24 november 2020)
  • Parkeerbeleidsplan (publicatiedatum: 24 november 2020)

Blauwe zones

Plaats je parkeerschijf in blauwe zones goed zichtbaar achter de voorruit. In blauwe zones kan je maximaal drie uren parkeren, tenzij de signalisatie ter plaatse het anders vermeldt. In onze gemeente is de blauwe zone geldig van maandag tot en met zaterdag, volgens de wettelijke voorschriften telkens van 8 tot 18.30 uur. De blauwe zoneregeling geldt niet op wettelijke feestdagen.

Uitzonderingen: Disability Card, zorgparkeren (zie onder), persoon met handicap (zie onder), brandweer, politie, hulpdiensten en dienstvoertuigen gemeente.

  • Reglement blauwe zones (publicatiedatum: 24 november 2020)

De wijzigingen zullen tegen 1 juni 2021 van toepassing zijn.

Personen met een handicap

Je kan zelf makkelijk je parkeerkaart aanvragen via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap. Log in met je elektronische identiteitskaart op http://myhandicap.belgium.be en vul de online vragenlijst in. Hulp nodig? Maak dan een afspraak met de dienst burgerzaken of het OCMW. Zij helpen je graag op het gemeentehuis of bij jou thuis. Neem zeker je identiteitskaart, je bankrekeningnummer en de naam van je behandelende arts mee!

Je kan ook steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 080 09 87 99. Het gratis nummer is elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 13 uur. Je kan ook terecht op één van de zitdagen in jouw buurt. Raadpleeg www.handicap.belgium.be voor een overzicht.  Zorg dat je behandeld arts op de hoogte is van je recente medische informatie, de DG Perosnen met een handicap neemt immers contact op met hem of haar.

Via het geoloket van de website Navigeer en Parkeer kan je de verschillende parkeerplaatsen voor personen met een handicap terugvinden in groot-Zonnebeke.

Shop & Go

Shop & Go is een proefproject dat van start gaat op 1 januari 2021 voor de duur van één jaar. Het is enkel toegelaten in de bebouwde kom langs de invalswegen naar de dorpskernen. Er moet een parkeerstrook wordan aangebracht voor de handelszaak en men kan maximum 30 minuten blijven staan. De handelszaak zelf moet minstens vier dagen per week open zijn. Er wordt slechts één parkeerplaats per handelszaak voorzien. Shop & Go geldt van maandag tot zaterdag tussen 8 en 18.30 uur en op zondagvoormiddag van 8 tot 12.30 uur. De regeling geldt niet op wettelijke feestdagen.

  • Reglement shop & go (publicatiedatum: 24 november 2020)

De wijzigingen zullen tegen 1 juni 2021 van toepassing zijn.

Speel- en sneeuwstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. De straat wordt volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Woon je in een woonwijk? Wil je tijdens de winter tot het uiterste kunnen genieten van sneeuwpret? Vraag dan samen met je buren een sneeuwstraat aan! Een sneeuwstraat is simpelweg gezegd een speelstraat met sneeuwpret!

Meer info over het aanvragen van een speel- en sneeuwstraat.

Zorgparkeren

Heel wat zorgverstrekkers zoals verplegers, dokters en kinesisten verliezen kostbare tijd met het zoeken naar parking. Het goede nieuws is dat jij kan helpen. Jij kan je oprit of je parkeerplaats voor je garage laten gebruiken. Wil je hier graag aan meewerken, vertel ons je adres via communciatie@zonnebeke.be en wij bezorgen je een affiche die je op een duidelijke plaats aan je voorgevel hangt. Zo weten zorgverstrekkers dat zij op jouw plaatsje mogen staan. Het aantal minuten is niet beperkt, maar de zorgverlener legt zijn zorgkaart met gegevens achter zijn voorruit. Zo kan je hem of haar opbellen indien nodig. Zonder kaart, kan hij/zij niet parkeren op jouw plaats.

  • Reglement zorgparkeren (publicatiedatum: 24 november 2020)