Wegenwerken [update september 2016]

 1. Albertstraat - Langemarkstraat - IJzerweg (mei 2015 - april 2016)
 2. Herstellingswerken landelijke wegen (september 2015 - september 2016)
 3. Structurele herstellingswerken gewestweg N303 - Wervikstraat te Beselare (april 2016 - mei 2016) 
 4. Herinrichting schoolomgeving 'De Biesweide' - Kloosterlaan, Beselare (half mei 2016 - december 2016)
 5. Aanleg nieuwe rotonde gewestweg N303 - Wervikstraat (ter  hoogte van kruispunt met Kasteelstraat) Beselare (mei 2016 - december 2016) 
 6. Rioleringswerken Oude Kortrijkstraat - Oude Wervikstraat - Reutelhoekstraat, Beselare (2e helft 2016)
 7. Heraanleg kruispunt gewestweg N3030 Westrozebekestraat en Grote Roeselarestraat/'s Graventafelstraat, Passendale (2e helft 2016)
 8. Rioleringswerken Frezenberstraat - Nonnebossenstraat - Tresorierstraat - Ieperstraat, Zonnebeke (2e helft 2016)
 9. Werken 's Graventafelstraat Passendale (september - december 2016) [werken van De Watergroep]

1. Albertstraat - Langemarkstraat - IJzerweg (mei 2015 - juli 2016)

De weg- en rioleringswerken starten op maandag 25/05/2015. Er wordt gestart met de rioleringswerken langs de Langemarkstraat.

Vanaf 08/06/2015 wordt de doorsteek van de riolering over de Langemarkstraat gemaakt en wordt er ook gestart in de Albertstraat. Hierdoor zal de Langemarkstraat tijdelijk onderbroken zijn en zal er in de Albertstraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. De omleiding wordt voorzien via de Langemarkstraat - Roeselarestraat - Passendalestraat - Schipstraat - Albertstraat.

Vanaf september 2015 worden dan de werken langs de IJzerweg voorzien.

Aannemer: Bvba Petillion, Bargiestraat 16, 8900 Ieper, T 057 48 87 86
Werfleider: Freddy Braamskamp
Opdrachtgever: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) i.s.m. de gemeente Zonnebeke en De Mandel

Raadpleeg hier het plan van de werken.

2. Herstellingswerken landelijke wegen (september 2015- oktober 2016)

Aannemer : De Vriese N.V., Koolskamp
Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke
Werken: e
r worden op regelmatige basis herstellingswerken uitgevoerd aan diverse straten en landelijke wegen. Specifiek gaat het om het vernieuwen van de KWS verhardingen (asfalt), het aanleggen van boordstenen en straatgoten, het aanbrengen van bochtverstevigingen en het herstellen van fietspaden.

Volgende straten komen aan bod:

 • Kruispunt Hollebeke-, Houtem-, en Oude Zonnebekestraat
 • Zandvoordestraat en Zandvoordeplaats
 • Kruispunt Bornstraat en Goudbergstraat - Bornstraat en Goudbergstraat
 • Haringstraat
 • 's Graventafelstraat
 • Grote Roeselarestraat
 • Kraaiveldstraat
 • Kleine Roeselarestraat
 • Osselstraat
 • Verbindingsweg tussen Haring- en Osselstraat
 • Verbindingsweg tussen Passendale- en Rozestraat
 • Vijfwegenstraat
 • Zijstraat Beselarestraat
 • Spilstraat
 • Kruisbierboomstraat
 • Citernestraat
 • Grote Molenstraat
 • Elleboogstraat
 • Potteriestraat
 • Langemarkstraat

3. Structurele herstellingswerken gewestweg N303 – Wervikstraat te Beselare (oktober 2016)

Aannemer: NV Tibergyn (Gullegem)
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV)
Werken: de rijweg en de fundering worden volledig uitgebroken en er komt een heraanleg van de rijweg in KWS (asfalt).

Infovergadering gemist? Download hier de powerpointpresentatie en het grondplan van de werken.
Raadpleeg hier het persbericht met de timing van de werken!

4. Herinrichting schoolomgeving ‘De Bieswiede’ in de Kloosterlaan in Beselare (half mei 2016 - december 2016)

Halfweg mei 2016 starten de riolerings- en wegenwerken in de Kloosterlaan en in Beselareplaats. Tegelijkertijd start ook de heraanleg van de schoolomgeving in de Kloosterlaan. Indien alles verloopt zoals gepland, zullen de werken tot ongeveer eind 2016 duren. Om de toegankelijkheid van de school en de buurtbewoners zo veel mogelijk te verzekeren, worden de werken in twee fasen uitgevoerd. 

 • In een eerste fase wordt er gestart met de rioleringswerken in Beselareplaats en in het begin van de Kloosterlaan tot aan de Warden Oomlaan. Tijdens deze fase zal de school bereikbaar zijn via de Oude Kortrijkstraat, de Molenvoetweg en de Kloosterlaan. 
 • In een tweede fase wordt dan de heraanleg van de schoolomgeving zelf uitgevoerd. Gedurende deze fase zal men de school via de Beselareplaats moeten bereiken. 

?De aannemer die de werken zal uitvoeren, is Degro bvba uit Boezinge. De kostprijs bedraagt 575 000 euro en de werken worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Met vragen of opmerkingen kun je steeds terecht bij de dienst openbare werken en riolering.

5. Aanleg van een nieuwe rotonde op de gewestweg N303 – Wervikstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kasteelstraat in Beselare (eind 2016/begin 2017)

Aannemer: NV Tibergyn (Gullegem)
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV)
Werken: ert komt/komen 

 • een nieuwe rotonde op de gewestweg t.h.v. het kruispunt met de Kasteelstraat
 • een gescheiden riolering in de Wervikstraat 168 – 180
 •  parkings en omgevingswerken rond de rotonde en het kruispunt

Infovergadering gemist? Download hier de powerpointpresentatie en het grondplan van de werken.
Raadpleeg hier het persbericht met de timing van de werken!

6. Rioleringswerken Oude Kortrijkstraat – Oude Wervikstraat – Reutelhoekstraat in Beselare (2017)

Aannemer: nog niet gekend
Opdrachtgever: Gemeente Zonnebeke
Werken: er komt

 • een volledig gescheiden rioleringsstelsel in de Oude Kortrijkstraat vanaf de Kloosterlaan tot aan de Oude Wervikstraat
 • een gescheiden rioleringsstelsel in de Oude Wervikstraat vanaf huisnr. 44 tot aan de Oude Kortrijkstraat
 • een gescheiden rioelringsstelsel in de Reutelhoutstraat vanaf huisnr. 11 tot aan de Oude Kortrijkstraat

7. Heraanleg kruispunt Gewestweg N3030 Westrozebekestraat met de Grote Roeselarestraat/’s Graventafelstraat in Passendale (begin 2017)

Aannemer: NV Tibergyn (Gullegem)
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV)
Werken: heraanleg en veiliger maken van het kruispunt d.m.v. de aanleg van middengeleiders in de Westrozebekestraat + aanpassen rijvakken en parkeerstroken

8. Rioleringswerken Frezenbergstraat – Nonnebossenstraat – Tresorierstraat – Ieperstraat Zonnebele (2017)

Opdrachtgever:  Aquafin N.V. i.s.m. de gemeente Zonnebeke
Aannemer: nog niet gekend
Werken: aanleg van een nieuwe DWA-collector (droogweerafvoer) vnaf de Frezenbergstraat tot aan het zuiveringssation (RWZI) in de Ieperstraat in Zonnebeke, aanleg van een gescheiden rioleringssstelsel in de Ieperstraat en de zijtak van de Tresoriersstraat 

9. Werken 's Graventafelstraat Passendale (september - december 2016)

Opdrachtgever: De Watergroep
Aannemeer:

De Watergroep is momenteel bezig met de vernieuwing van een belangrijke toevoerleiding van drinkwater tussen de watertoren van Passendale en het distributiecentrum in Geluveld.  De werken zullen in 2 fasen uitgevoerd worden:

1e fase: tussen de gewestweg N303 Westrozebekestraat en de 4e Reg. Karabiniersstraat (05/09/2016 – tot +/- 15/10/2016)

Tijdens deze fase wordt er tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd  in dit deel van de ’s Graventafelstraat in de richting van Roeselare naar Ieper. Het verkeer komende vanuit de richting Ieper zal via de 4e Reg. Karabiniersstraat omgeleid worden naar de Passendaleplaats en de Gewestweg N303 Molenstraat-Westrozebekestraat.

2e fase : tussen de 4e Reg. Karabiniersstraat en de Tynecotstraat. (+/- 15/10/2016 tot 31/12/2016)

Tijdens de 2e fase zal er éénrichtingsverkeer van kracht zijn tussen  de 4e reg. karabiniersstraat en de Tynecotstraat in de richting van Roeselare naar Ieper. Het doorgaand verkeer komende vanuit Ieper zal dan reeds op grondgebied Langemark-Poelkapelle omgeleid worden via de Langemarkstraat richting Zonneke en verder via de gewestweg N332 Roeselarestraat  en N303 Passendalestraat naar Passendale.

De fasering van de werken is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden.