Gedeeltelijke herziening RUP Albertstraat-Noord

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening maakt het college van burgemeester en schepenen bekend dat de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertstraat-Noord opgemaakt conform artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor iedereen ter inzage ligt (enkel op afspraak) in het gemeentehuis, dienst omgeving, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke, gedurende een termijn van 30 dagen van vrijdag 1 oktober 2021 om 9 uur tot en met zondag 31 oktober 2021, om 12 uur.

De gedeeltelijke herziening van het geldende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Albertstraat-Noord' omvat een zeer beperkte wijziging van de stedenbouwkundige voorschriften van de zone vier: bufferstrook. In het bijzonder een enkele doorgang bestaande uit twee karresporen van één meter breedte als enige doorgang ten behoeve van landbouwvoertuigen naar de achterliggende noordelijke landbouwgronden die door de desbetreffende landbouwer worden gebruikt. Dit in functie van een noodzakelijke doorgang voor landbouwvoertuigen zodat de landbouwgronden bereikbaar blijven en verbinding kan gemaakt worden met de voorziene straat in het bedrijventerrein en de Albertstraat.

Het integraal dossier is hier ook raadpleegbaar:

De bezwaren en de opmerkingen over de gedeeltelijke herziening van het geldende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Albertstraat-Noord' moeten schriftelijk (bij beveiligde zending of tegen ontvangstbewijs) of digitaal bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke of via omgeving@zonnebeke.be, uiterlijk op 31 oktober 2021.

Meer info?

Dienst omgeving, 051 68 03 86, omgeving@zonnebeke.be