Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kreaplast'

Raadpleging start- en procesnota

Als gemeente zijn we door de Vlaamse Regering verplicht om de bevolking in te lichten wanneer er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan komt. Je kan de plannen komen inkijken op het gemeentehuis bij de dienst omgeving van maandag 7 september tot en met donderdag 5 november of hier raadplegen:

Naast de documenten inkijken, kan je ook langs komen op onze infoavond. Dan komen we samen met de geïnteresseerde bevolking en bespreken we de plannen. Afspraak op 15 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Schrijf je in bij de dienst omgeving voor het participatiemoment GRUP 'Kreaplast' via ruimtelijke.ordening@zonnebeke.be.

Heb je sowieso feedback op deze nota's? Dan kan je deze opsturen naar of afgeven op het gemeentehuis, Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke.

(Publicatiedatum: 4 september 2020)

Scopingsfase

Na verwerking van de gegevens uit de publieke raadpleging en de adviesvraag over de startnota werd de scopingnota opgesteld. In de scopingnota wordt aangegeven hoe met de input zal omgegaan worden. De scopingnota bouwt verder op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota.

  • De scopingnota kan je hier inkijken.

De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

  • De procesnota kan je hier inkijken.

(Publicatiedatum: 29 januari 2021)