HOV RUP Albertstraat-Noord: screeningsnota en beslissing van de dienst MER

BERICHT

 

In toepassing van artikel 4.2.6.§1 van het planMER-decreet van 27 april 2007 werd op 10 mei 2021 door de dienst MER beslist dat voor de gedeeltelijke herziening van stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Albertstraat-Noord in Zonnebeke geen plan-MER nodig is.

HOV RUP Albertstraat-Noord
screeningsnota en beslissing van de dienst MER

Deze screeningsnota en beslissing van de dienst MER liggen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving. Deze kunnen elke werkdag worden ingezien tussen 9 en 12 uur. Omwille van de coronamaatregelen werken wij momenteel enkel op afspraak. Maak hier je afspraak.

De beslissing kan ook geraadpleegd worden op de website van de dienst MER. De documenten kan je vinden via de dossiercode SCRHO21001.

(Publicatiedatum: 19 mei 2021)