Openbaar onderzoek RUP Dorpskern Zandvoorde

De gemeenteraad van Zonnebeke besliste in zitting van 14 oktober 2019 over te gaan tot de voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern Zandvoorde.

Dit ontwerp RUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 11 november 2019 tot en met 9 januari 2020.

Het volledige dossier ligt tevens ter inzage in het gemeentehuis op de dienst omgeving, Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke, iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Opmerkingen en/of bezwaren kan je, tot uiterlijk 9 januari 2020, schriftelijk (per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke.

Je kan het ontwerp van RUP Dorpskern Zandvoorde hier inkijken:

 

Publicatiedatum: 08/11/2019.