Start- en procesnota GRUP Metalen Vandenbroucke

Het College van Burgemeester en Schepenen van Zonnebeke heeft in zitting van 15 maart 2021 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Metalen Vandenbroucke goedgekeurd.

Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient het college van burgemeester en schepenen een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het RUP Metalen Vandenbroucke.
De raadpleging loopt van 22 maart 2021 tot en met 21 mei 2021.

Het participatiemoment met de bevolking zal georganiseerd worden in de vorm van een online infomoment op donderdag 1 april 2021 om 19u30.  Inschrijven is verplicht, dit is mogelijk t.e.m. 26 maart 2021.  Inschrijven voor het participatiemoment kan via mail naar ruimtelijke.ordening@zonnebeke.be

Het volledig dossier houdende:

Startnota GRUP Metalen Vandenbroucke
Procesnota GRUP Metalen Vandenbroucke 

- Verslag participatiemoment

is tijdens deze periode raadpleegbaar en ligt ter inzage bij ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, iedere werkdag (enkel op afspraak :: https://mijn.zonnebeke.net/mijn/ ihkv naleving van de coronamaatregelen) van 09.00 uur tot 12.00 uur, op volgend adres:

Dienst omgeving
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Reacties op de startnota Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Metalen vandenbroucke kunnen ofwel:

  • digitaal bezorgd worden op volgend adres: ruimtelijke.ordening@zonnebeke.be
  • ofwel schriftelijk bezorgd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de dienst Omgeving-RO, , Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke