Doven openbare verlichting

Laat je soms het licht beneden branden als je ’s nachts boven in je bed ligt? Neen? De gemeente Zonnebeke ook niet! Sinds 1 april 2014 wordt de openbare verlichting langs gemeentewegen gedoofd tijdens de week tussen 23.00 en 06.00 uur.  De dorpskernen en gewestwegen blijven wel verlicht. De milieuvriendelijke maatregel betekent ook een serieuze besparing.

Na drie jaar werd de situatie geëvalueerd. Het doven van de verlichting betekende geen daling van de veiligheid. Het aantal verkeersongelukken daalde, alsook het aantal inbraken. Uit de recente ‘Nu ist an joen’-bevolkingsbevraging blijkt ook dat de inwoners zich heel veilig voelen en geen problemen hebben met het doven van de verlichting ’s avonds laat en ’s morgens vroeg. Na deze gunstige evaluatie besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de openbare verlichting een extra nacht te doven. Voortaan zal de openbare verlichting langs gemeentewegen gedoofd worden van zondag- t.e.m. donderdagnacht tussen 23.00 en 06.00 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de openbare verlichting langs gemeentewegen wel branden. Voor de dorpskernen en gewestwegen verandert er niets. Deze blijven dus verlicht. Deze maatregel ging starten op 1 april 2017 maar omdat Fluvius vroeger klaar is met de voorbereidende werken, wordt het regime nu al toegepast.

Wanneer je dus merkt dat de openbare verlichting in je straat dooft vanaf 23.00u, dan is dit vrij normaal en een gevolg van de invoering van dit regime. Je hoeft dus geen defect te melden aan de netwerkbeheerder Fluvius of  aan de gemeente.

Merk je echter dat één of meerdere lampen niet werken tijdens de branduren, dan kan je dit nog steeds melden via het gratis telefoonnummer 080 06 35 35 of via www.straatlampen.be

Zonnebeke wil met deze maatregel haar steentje bijdragen in de strijd tegen de uitstoot van CO2, lichthinder en lichtpollutie. Ook op de energiefactuur zal zo serieus kunnen bespaard worden, wat in de huidige economisch en financieel moeilijke tijden natuurlijk mooi meegenomen is.

Lees hier de analyse die gemaakt werd over de relatie tussen het doven van de openbare verlichting, inbraken en verkeersongevallen.