Canadalaan 8

Tijdelijke no regret-maatregelen nabij risicosite ‘Canadalaan 8’ in afwachting van de resultaten van het verkennend onderzoek (donkergele zone, het onderzoek moet nog worden opgestart):

In een zone van 100 meter rond de site gelden volgende no regret-maatregelen:

Voeding
 • Kinderen jonger dan 12 jaar, ouderen of personen met verminderde immuniteit, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te eten.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Was fruit en groenten altijd goed voor je het op eet.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van je eigen kippen.
Grondwater
 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.
Grond en afval
 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd zo veel als mogelijk de verstuiving van braakliggende grond.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in je tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.
 • Buiten de perimeter kan je eieren en afval van groenten en fruit meegeven met het gft-afval.
Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • Was je handen, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen en buiten schoon met water.

Kaart Canadalaan

Heb je vragen over deze maatregelen of over PFAS? Neem dan contact op met pfas@vlaanderen.be.

Bij vragen over het verdere verloop kan je contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst via milieu@zonnebeke.be.