Vergunningen inname openbaar domein

Wanneer je een een stuk openbaar domein tijdelijk wil innemen, moet je hiervoor een vergunning aanvragen:

  • Vergunningen voor de uitvoering van werken op openbaar domein (wegeniswerken, werken aan nutsleidingen, openbare verlichting, onderhoud openbaar groen, bermen, grachten...)
  • Vergunning voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie naar aanleiding van werken op of langs openbaar domein (nutsbedrijven, aannemers, particulieren...)
  • Vergunning voor het plaatsen van een container op openbaar domein (aannemers, particulieren...)
  • Vergunning voor het plaatsen van een stelling op openbaar domein (aannemers, particulieren...)
  • Vergunning voor de inname van openbaar domein voor de plaatsing van een torenkraan, silo, werfkeet, stockage van bouwmaterialen, werfwagens...

De vergunning moet minstens vijf werkdagen voor de aanvangsdatum schriftelijk aangevraagd worden bij openbare.werken@zonnebeke.be

Hierin moeten volgende zaken vermeld worden:

  • Naam en adres van de aanvrager (eigenaar, aannemer,…)
  • Adres waar de container zal opgesteld worden: straatnaam + huisnr.
  • Locatie waar de container zal opgesteld worden : parkeerstrook, rijweg, berm, voetpad,…
  • Duur van de opstelling : van… tot…

De vergunning is gratis en wordt na ondertekening door de burgemeester en algemeen directeur opgestuurd naar het adres van de aanvrager.

Opmerking: de gemeente Zonnebeke levert geen signalisatie voor de uitvoering van werken; de aannemers of eigenaars dienen hiervoor zelf in te staan.