Vergunningen inname openbaar domein

  • Vergunningen voor de uitvoering van werken op openbaar domein (wegeniswerken, werken aan nutsleidingen, openbare verlichting, onderhoud openbaar groen, bermen, grachten...)
  • Vergunning voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie naar aanleiding van werken op of langs openbaar domein (nutsbedrijven, aannemers, particulieren...)
  • Vergunning voor het plaatsen van een container op openbaar domein (aannemers, particulieren...)
  • Vergunning voor het plaatsen van een stelling op openbaar domein (aannemers, particulieren...)
  • Vergunning voor de inname van openbaar domein voor de plaatsing van een torenkraan, silo, werfkeet, stockage van bouwmaterialen, werfwagens...

De vergunning moet minstens vijf werkdagen voor de aanvangsdatum schriftelijk aangevraagd worden bij de dienst Openbare werken & Riolering.