Omgevingsvergunning online inkijken? Via het Inzageloket!

Vanaf nu kun je als inwoner volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode online inkijken via het digitaal Inzageloket van Vlaanderen.

Voordien moest je nog altijd naar het gemeentehuis komen om het hele dossier in te kijken. Naast inkijken, helpt het Inzageloket je ook op een makkelijke manier door de procedure en het dossier.

Neem een kijkje op omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be.

Meer info? Dienst omgeving, 051 48 00 63, omgeving@zonnebeke.be

Laatste update: 6 juni 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon