Structurele herstellingswerken Langemarkstraat en rotonde N332 kerk Zonnebeke [voorjaar 2021]

Aard van de werken:

  • Opbreken van de betonstraatstenen en bestaande KWS-verharding van de Langemarkstraat en volledig vernieuwen van de rijweg in KWS.
  • Vernieuwen van de parkeerstroken en voetpaden in de Langemarkstraat (oneven kant).
  • Opbreken van de bestaande kleinschalige verhardingsmaterialen op de rotonde N332 kerk Zonnebeke.
  • Vernieuwen van de rijweg op de rotonde in KWS-verharding.

Opdrachtgever: gemeente Zonnebeke i.s.m. het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

Aannemer: nog niet gekend

Uitvoeringstermijn: voorjaar 2021

Kostprijs: 236.500 euro

Fasering:

  • Fase 1: aanleg parkeerstrook voetpad langs oneven kant in de Langemarkstraat
  • Fase 2: opbraak bestaande kleinschalige verharding Langemarkstraat + rotonde N332
  • Fase 3: wegenis (asfalt-) werken Langemarkstraat + rotonde N332

Hinder: zware hinder; geen doorgaand verkeer mogelijk. Enkel toegankelijk voor inwoners en  plaatselijk verkeer.

Omleiding: afhankelijk van de fase waarin de werken zich bevinden, zal er een omleiding voorzien zijn via de Ieperstraat en de IJzerweg en via de N332 Roeselarestraat – N303 Passendalestraat – Schipstraat – Albertstraat – Langemarkstrtaat – IJzerweg - Ieperstraat.