Sanering Centrum Zandvoorde: aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel [oktober 2019 – mei 2021]

Aard van de werken:
Bouw van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in de Komenstraat
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Komenstraat + zijstraat, Gaverstraat, Kortestraat, Houtemstraat, Zandvoordeplaats, Zandvoordestraat, Kruisekestraat en Zillebekestraat.

Opdrachtgever: Aquafin N.V. i.s.m. de Gemeente Zonnebeke

Studiebureau: Bureau Cnockaert, Wervik

Aannemer: Desot b.v.ba., Boezinge

Start van de werken: 1 oktober 2019

Uitvoeringstermijn: +/- 2 jaar

Fasering van de werken:

 • 1e fase: de Komenstraat + de zijstraten en de Zandvoordeplaats tot aan de Houtemstraat
  • UPDATE: de rioleringswerken in fase 1 zijn bijna gedaan en de aannemer zal starten met het herstel en de heraanleg van de wegenis en voetpaden. Deze werken zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen het paasverlof 2020.

 • 2e fase: de Houtemstraat en de Zandvoordeplaats (vanaf de Houtemstraat tot aan het kruispunt met de Zandvoordestraat)
  • UPDATE: voorafgaandelijk aan de rioleringswerken in fase 2 zal De Watergroep een nieuwe toevoerleiding aanleggen voor het drinkwater tussen de Zandvoordeplaats en de Houtemstraat nr. 18. Deze werken gebeuren grotendeels in het voetpad en de berm. Toch zullen deze werken het doorgaand verkeer sterk hinderen. Tijdens de werken van De Watergroep in de Houtemstraat zal er éénrichtingsverkeer zijn in de Houtemstraat en de Oude Zonnebekestraat en een tonnagebeperking van max. 3,5 ton in de verbindingswegen tussen de Houtemstraat en de Zillebekestraat.

 • 3e fase: de Zandvoordestraat en de Kruisekestraat
 • 4e fase: de Zandvoordeplaats (vanaf de Zandvoordestraat tot aan de Zillebekestraat) en de Zillebekestraat

Timing:

 • 1e fase: oktober 2019 – maart 2020
 • 2e fase: april 2020- juli 2020
  • UPDATE: de rioleringswerken voor fase 2 zullen starten na Pasen en zullen vermoedelijk duren tot eind augustus 2020.

 • 3e fase: augustus 2020 – oktober 2020
 • 4e fase: november 2020 – mei 2021

Timing steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.

Deze werken zullen gecombineerd uitgevoerd worden met de rioleringswerken door Aquafin N.V. voor bouw van een waterzuiveringsinstallatie in de Komenstraat.

Voorbereidende werken nutsbedrijven:
Voorafgaand aan elke fase van de rioleringswerken zullen de nutsmaatschappijen (Fluvius, de Watergroep, Proximus en Telenet) uitbreidings- en aanpassingswerken uitvoeren aan hun netten. Deze werken starten vanaf 9 september 2019.

Hinder:
Deze omvangrijke werken zullen uiteraard voor heel wat hinder zorgen. Er zullen verschillende omleidingen zijn gedurende de rioleringswerken.

 • Een grote omleiding voor alle doorgaand en zwaar vervoer via de N8 en de N58.
 • Kleinere omleidingen om en rond zandvoorde voor de inwoners en het plaatselijk verkeer.

Praktisch:

Vuilnisophaling
Tijdens de rioleringswerken in de straat zal de vrachtwagen van de vuilnisophaling, PMD en papier en karton niet doorrijden tot aan de woningen. Dit uit verzekeringstechnische redenen. U dient bijgevolg uw huisvuilzak, PMD-zak of papier en karton zelf aan het begin of het einde van de werken te plaatsen. Er zal hiertoe een afgebakende zone voorzien worden met nadars met een speciaal bord van ‘ophaalpunt’ afval. Tijdens de werken in de Komenstraat zal dit langs de kant van de Zandvoordeplaats zijn, op de hoek van de Zandvoordeplaats met de Houtemstraat, omdat de ophaling vanuit de gemeente Komen-Ten Brielen dit niet zal meenemen.

vuilnisophaling

Post
De normale postbedeling blijft normaal gezien continu doorgaan, met uitzondering van enkele tijdstippen waarop de postman (of -vrouw) niet tot bij de woning geraakt omdat de aannemer net daar bezig is met de

Leveringen van pakjes en collies
Wanneer u een bestelling plaatst tijdens de rioleringswerken die aan huis wordt geleverd, houdt er dan rekening mee dat u eventueel een ander leveringsadres opgeeft dat wel bereikbaar is. Niet alle courierdiensten leveren aan huis in de zone van wegeniswerken, met als gevolg dat u uw pakje niet of veel later ontvangt of moet gaan ophalen in een ophaalpunt. Door een nabijgelegen adres op te geven van b.v. familie of vrienden in de buurt kunt u dit vermijden.

Wanneer u grote leveringen hebt, die niet te voet kunnen worden geleverd (v.b. nieuw salon, wasmachine,…) of wanneer u net een verhuis plant tijdens de wegeniswerken, laat het tijdstip dan tijdig weten aan de aannemer. Hij probeert dan, indien mogelijk een oplossing te voorzien of met u af te spreken wanneer u de woning zult kunnen bereiken. Dit geldt ook wanneer u van plan bent werken uit te voeren aan of in de woning. Verwittig tijdig de aannemer wanneer u weet wanneer die werken bij u zouden moeten gebeuren.

Openbaar vervoer
De diensten van de Lijn kunnen ook hinder ondervinden door de wegeniswerken en de omleidingen. Mogelijks worden ook de haltes van de Lijn voor de belbus tijdelijk verplaatst naar een andere bereikbare locatie tijdens de werken. De Lijn werd verwittigd en zal de nodige maatregelen treffen afhankelijk van de fase waarin de werken zich bevinden. Houdt de infoborden die de Lijn zal plaatsen aan de vaste haltes in uw buurt dus in de gaten voor meer info.

Evenementen en acties
Hebt u een belangrijk evenement gepland gedurende de rioleringswerken (huwelijk, communie, verhuis,…), laat dit dan tijdig weten aan de aannemer of de gemeente Zonnebeke. Zij proberen dan oplossing te vinden zodat de hinder voor u minimaal is en uw woning bereikbaar is op dat moment.

Afkoppelingswerken op privaat domein (= het afvalwater en regenwater van de woning volledig gescheiden van elkaar aanleggen tot aan de rooilijn).
Het tijdstip waarop deze werken het best gebeuren verschilt van woning tot woning en hangt af van uw huidig afvoersysteem. Sommigen kunnen dit reeds vooraf voorzien, tegen dat de aannemer de nieuwe riolering aanlegt voor de woning. Voor de meesten kan dit pas tijdens of gelijktijdig met de rioleringswerken in de straat, zodat de aannemer uw private leidingen onmiddellijk kan aansluiten op de riolering. Voor nog anderen kan dit pas van zodra de aannemer de riolering en de wachtaansluitingen voor de woning heeft aangelegd.

Keuring privé rioleringsstelsel
Vergeet ook niet dat bij het einde van de rioleringswerken in uw straat, uw privaat rioleringsstelsel moet gekeurd worden door een erkende en geregistreerde keurder en dat u het keuringsattest (of een kopij ervan) moet overmaken aan de gemeente Zonnebeke (dienst rioleringen). U zult hierover na beëindiging van de rioleringswerken nog een herinneringsbrief ontvangen van de gemeente met daarop een deadline tegen wanneer het attest uiterlijk moet worden afgeleverd.

Minder Hinder Premie
Wie als bedrijf of zelfstandige hinder ondervindt van de werken kan mogelijks in aanmerking komen voor een ‘Minder Hinder’ premie.
Alle info vindt u via deze link.  

Meer weten?
Download de presentaties van de infovergadering van 27 augustus 2019: