Rioolrenovatie Langemarkstraat [juni en aug/sept 2021]

Fase 1 - afgerond

Aard van de werken: het gaat om een mobiele werkplaats in het midden van de rijweg die een rioolreiniging en -inspectie gaat doen.

Locatie: Langemarkstraat, vanaf de rotonde tot aan huisnummer 39.

Startdatum: dinsdag 22 juni 2021.

Duur van de werken: vermoedelijk 5 à 7 werkdagen.

Hinder: het verkeer zal langs beide kanten van de mobiele werkplaats kunnen passeren, eventueel beurtelings. Maar er zal een parkeerverbod zijn tussen 7 en 19 uur. Als we merken dat de situatie toch te gevaarlijk zou zijn voor de werknemers of het verkeer, dan zal er een omleiding worden voorzien via de IJzerweg en de Ieperstraat. De afvalophaling en postbedeling lopen verder volgens de normale regeling.

Fase 2

De tweede fase van de werken is voorzien na het bouwverlof (eind augustus/begin september). Deze zal opnieuw ongeveer een week duren.

Meer info?

Je kan ter paatse het werfpersoneel aanspreken of je kan contact opnemen met: