Sanering Centrum Zandvoorde: aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel [oktober 2019 – mei 2021]

Aard van de werken:

Bouw van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in de Komenstraat
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Komenstraat + zijstraat, Gaverstraat, Kortestraat, Houtemstraat, Zandvoordeplaats, Zandvoordestraat, Kruisekestraat en Zillebekestraat.

Opdrachtgever: Aquafin N.V. i.s.m. de Gemeente Zonnebeke

Studiebureau: Bureau Cnockaert, Wervik

Aannemer: Desot b.v.ba., Boezinge

Start van de werken: 1 oktober 2019

Uitvoeringstermijn: +/- 2 jaar

Fasering van de werken:

 • 1e fase: de Komenstraat + de zijstraten en de Zandvoordeplaats tot aan de Houtemstraat
  • UPDATE 16/01/2020: de rioleringswerken in fase 1 zijn bijna gedaan en de aannemer zal starten met het herstel en de heraanleg van de wegenis en voetpaden. Deze werken zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen het paasverlof 2020.

  • UPDATE 10/02/2020: bepaalde ondernemingen die hinder hebben ondervonden, komen eventueel in aanmerking voor een hinderpremie.

  • UPDATE 30/04/2020: de Komenstraat en zijstraten zijn voor 90% afgewerkt. Alle rioleringswerken zijn beëindigd en de wegenis werd heraangelegd tot en met de onderlaag in kws-verharding. De toplaag wordt in een latere fase uitgevoerd samen met de toplaag in de Houtemstraat en de Zandvoordeplaats.

  • UPDATE 24/06/2020: Fase 1 en Komenstraat zijn voor 95% af. De toplaag in asfalt wordt nog aangelegd samen met de asfaltverharding van fase 2. Dit zal tegen 1 september gedaan zijn. Dan is de Komenstraat en alle zijstraten (fase 1) en de Houtemstaat (1e deel fase 2) volledig af.

  • UPDATE 03/09/2020: de Komenstraat en de zijstraten Gaverstraat en Kortestraat, alsook een deel van de Zandvoordeplaats zijn voor 95% afgewerkt. Alle rioleringswerken zijn beëindigd en de wegenis werd volledig heraangelegd. Er is weer plaatselijk en doorgaand verkeer mogelijk van de Komenstraat naar de Zandvoordeplaats en Houtemstraat en omgekeerd.

 • 2e fase: de Houtemstraat en de Zandvoordeplaats (vanaf de Houtemstraat tot aan het kruispunt met de Zandvoordestraat)
  • UPDATE 16/01/2020: voorafgaandelijk aan de rioleringswerken in fase 2 zal De Watergroep een nieuwe toevoerleiding aanleggen voor het drinkwater tussen de Zandvoordeplaats en de Houtemstraat nr. 18. Deze werken gebeuren grotendeels in het voetpad en de berm. Toch zullen deze werken het doorgaand verkeer sterk hinderen. Tijdens de werken van De Watergroep in de Houtemstraat zal er éénrichtingsverkeer zijn in de Houtemstraat en de Oude Zonnebekestraat en een tonnagebeperking van max. 3,5 ton in de verbindingswegen tussen de Houtemstraat en de Zillebekestraat.

  • UPDATE 10/02/2020: woensdag 12/02/2020 start de Watergroep met werken in de Houtemstraat.

  • UPDATE 30/04/2020: de aannemer start met de rioleringswerken in de Houtemstraat, ter hoogte van de beek. De werken zullen vorderen in de richting van de Zandvoordeplaats. In dezelfde fase worden ook de rioleringswerken uitgevoerd op de Zandvoordeplaats tussen huisnummers 39 en 63. Deze  werken lopen zeker tot aan het groot bouwverlof. De omleiding kan je hier raadplegen.

  • UPDATE 24/06/2020: De werken in Zandvoorde gaan een volgende deelfase in en het tijdelijk ophaalpunt (restafval, PMD,...) op de Zandvoordeplaats nr. 54 ligt nu in de werfzone en is ontoegankelijk geworden. Daarom heeft de aannemer het verplaatst naar de Zandvoordeplaats tussen de kerk en huisnr. 32. (zie afbeelding 1 en afbeelding 2).

  • UPDATE 03/09/2020: de Houtemstraat is voor 95% afgewerkt en is terug toegankelijk voor lokaal en doorgaand verkeer richting Houtem en Komen. De Zandvoordeplaats tussen huisnummer 45 en het kruispunt met de Houtemstraat is eveneens volledig afgewerkt en toegankelijk voor inwoners en plaatselijk verkeer.

 • 3e fase: de Zandvoordestraat en de Kruisekestraat
  • UPDATE 30/04/2020: in de eerste helft van mei zal De Watergroep de voorbereidende werken voor fase 3 in de Kruisekestraat en de Zandvoordestraat verderzetten (stopgezet wegens de coronacrisis). Deze werken aan de nutsleidingen zullen eveneens tegen het bouwverlof uitgevoerd zijn.
  • UPDATE 24/06/2020: begin september wordt de start voor fase 3.
  • UPDATE 03/09/2020: de aannemer start op maandag 7 september met de rioleringswerken in de Zandvoordeplaats 29-39 (voor de kerk). Aansluitend worden de leidingen voor de nieuwe riolering in de Kruisekestraat en de Zandvoordestraat aangelegd. Het kruispunt Zandvoordeplaats - Kruisekestraat - Zandvoordestraat wordt heraangelegd in uitgewassen beton. De droogtijd bedraag drie à vier weken. Gedurende deze periode is geen verkeer mogelijk over deze zone. Het volledige wegherstel voor fase 3 is voorzien tegen het kerstverlof 2020. Hoe zal de omleiding verlopen: het doorgaand verkeer van en naar Zandvoorde wordt omgeleid via de Waterstraat - Zillebekestraat - Oude Zonnebekestraat - Houtemstraat - Zandvoordeplaats - Komenstraat en omgekeerd. De inwoners en het plaatselijk verkeer kunnen rijden tot aan de Zandvoordeplaats 29 en 45.
 • 4e fase: de Zandvoordeplaats (vanaf de Zandvoordestraat tot aan de Zillebekestraat) en de Zillebekestraat

overzicht fasen op kaart

Timing:

 • 1e fase: oktober 2019 – maart 2020
 • 2e fase: april 2020- juli 2020
 • 3e fase: augustus 2020 – oktober 2020
 • 4e fase: november 2020 – mei 2021

Timing steeds onder voorbehoud van weerverlet of onvoorziene omstandigheden.

Deze werken zullen gecombineerd uitgevoerd worden met de rioleringswerken door Aquafin N.V. voor bouw van een waterzuiveringsinstallatie in de Komenstraat.

Voorbereidende werken nutsbedrijven:
Voorafgaand aan elke fase van de rioleringswerken zullen de nutsmaatschappijen (Fluvius, de Watergroep, Proximus en Telenet) uitbreidings- en aanpassingswerken uitvoeren aan hun netten. Deze werken starten vanaf 9 september 2019.

Hinder:
Deze omvangrijke werken zullen uiteraard voor heel wat hinder zorgen. Er zullen verschillende omleidingen zijn gedurende de rioleringswerken.

 • Een grote omleiding voor alle doorgaand en zwaar vervoer via de N8 en de N58.
 • Kleinere omleidingen om en rond zandvoorde voor de inwoners en het plaatselijk verkeer.

Praktisch:

Vuilnis

UPDATE 03/09/2020: het ophaalpunt voor restafval en PMD voor de inwoners van de werkzone op de Zandvoordeplaats wordt verplaatst naar de Zandvoordeplaats nr. 5. Inwoners uit de Kruisekestraat en de Zandvoordestraat kunnen hun afvalzakken op het einde van de werfzone plaatsen.

Post

De normale postbedeling blijft normaal gezien continu doorgaan, met uitzondering van enkele tijdstippen waarop de postman (of -vrouw) niet tot bij de woning geraakt omdat de aannemer net daar bezig is met de

Leveringen van pakjes en collies
Wanneer u een bestelling plaatst tijdens de rioleringswerken die aan huis wordt geleverd, houdt er dan rekening mee dat u eventueel een ander leveringsadres opgeeft dat wel bereikbaar is. Niet alle courierdiensten leveren aan huis in de zone van wegeniswerken, met als gevolg dat u uw pakje niet of veel later ontvangt of moet gaan ophalen in een ophaalpunt. Door een nabijgelegen adres op te geven van b.v. familie of vrienden in de buurt kunt u dit vermijden.

Wanneer u grote leveringen hebt, die niet te voet kunnen worden geleverd (v.b. nieuw salon, wasmachine,…) of wanneer u net een verhuis plant tijdens de wegeniswerken, laat het tijdstip dan tijdig weten aan de aannemer. Hij probeert dan, indien mogelijk een oplossing te voorzien of met u af te spreken wanneer u de woning zult kunnen bereiken. Dit geldt ook wanneer u van plan bent werken uit te voeren aan of in de woning. Verwittig tijdig de aannemer wanneer u weet wanneer die werken bij u zouden moeten gebeuren.

Openbaar vervoer
De diensten van de Lijn kunnen ook hinder ondervinden door de wegeniswerken en de omleidingen. Mogelijks worden ook de haltes van de Lijn voor de belbus tijdelijk verplaatst naar een andere bereikbare locatie tijdens de werken. De Lijn werd verwittigd en zal de nodige maatregelen treffen afhankelijk van de fase waarin de werken zich bevinden. Houdt de infoborden die de Lijn zal plaatsen aan de vaste haltes in uw buurt dus in de gaten voor meer info.

 • UPDATE 03/09/2020: vanaf maandag 7 september zal Lijn 89 terug alle haltes in Zandvoorde bedienen.

Evenementen en acties
Hebt u een belangrijk evenement gepland gedurende de rioleringswerken (huwelijk, communie, verhuis,…), laat dit dan tijdig weten aan de aannemer of de gemeente Zonnebeke. Zij proberen dan oplossing te vinden zodat de hinder voor u minimaal is en uw woning bereikbaar is op dat moment.

Afkoppelingswerken op privaat domein (= het afvalwater en regenwater van de woning volledig gescheiden van elkaar aanleggen tot aan de rooilijn).
Het tijdstip waarop deze werken het best gebeuren verschilt van woning tot woning en hangt af van uw huidig afvoersysteem. Sommigen kunnen dit reeds vooraf voorzien, tegen dat de aannemer de nieuwe riolering aanlegt voor de woning. Voor de meesten kan dit pas tijdens of gelijktijdig met de rioleringswerken in de straat, zodat de aannemer uw private leidingen onmiddellijk kan aansluiten op de riolering. Voor nog anderen kan dit pas van zodra de aannemer de riolering en de wachtaansluitingen voor de woning heeft aangelegd.

Keuring privé rioleringsstelsel
Vergeet ook niet dat bij het einde van de rioleringswerken in uw straat, uw privaat rioleringsstelsel moet gekeurd worden door een erkende en geregistreerde keurder en dat u het keuringsattest (of een kopij ervan) moet overmaken aan de gemeente Zonnebeke (dienst rioleringen). U zult hierover na beëindiging van de rioleringswerken nog een herinneringsbrief ontvangen van de gemeente met daarop een deadline tegen wanneer het attest uiterlijk moet worden afgeleverd.

Minder Hinder Premie
Wie als bedrijf of zelfstandige hinder ondervindt van de werken kan mogelijks in aanmerking komen voor een ‘Minder Hinder’ premie.
Alle info vindt u via deze link.  

Meer weten?
Download de presentaties van de infovergadering van 27 augustus 2019: