Wegenis- en rioleringswerken Frezenbergstraat-Zuid, Bellewaardestraat, Oude Kortrijkstraat en Menenstraat in Zonnebeke

Op maandag 4 oktober 2021 starten er rioleringswerken in de Frezenbergstraat, Oude Kortrijkstraat, Bellewaardestraat en in delen van de Menenstraat langs de kant van Bellewaerdepark ter hoogte van de kruispunten met de Oude Kortrijkstraat en de Bellewaardestraat.

Welke werken worden er uitgevoerd?

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in bovengenoemde straten. Opgelet, deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (bv. slecht weer, archeologische vondsten...).

Fase Plaats - omgeving werken Vermoedelijke start Vermoedelijke duur
F1 Zone Menenstraat 1 t.h.v. Bellewaerde afgerond afgerond
F2 Korte doorsteek Bellewaardestraat afgerond afgerond
F3 Zone Bellewaardestraat 1 6 december 2021 einde verwacht in juni 2022
F4 Zone Bellewaardestraat 2 na paasverlof 3 maanden
F5 Zone Frezenbergstraat t.h.v. aansluiting op collector tot Kasteeldreef afgerond afgerond
F6 Zone Bellewaardestraat 3 begin mei 3 maanden
F7 Zone Frezenbergstraat t.h.v. aansluiting op collector tot Bellewaardestraat afgerond afgerond
F8 Zone Frezenbergstraat tussen Bellewaardestraat en Menenstraat deel 1 opgestart, deel 2 begin april 3 maanden
F9 Zone Menenstraat 2 t.h.v. stockdepot September 2022 1 maand
F10 Zone Frezenbergstraat (van parking Bellewaerde tot Grote Molenstraat) Najaar 2022  
F11 Landerijen langs A19: vrije fase Tussenin, nog te bepalen  
F12 Zone Frezenbergstraat noordelijk deel (van zijtak Frezenbergstraat tot Nonnebossenstraat) Eind 2022 - voorjaar 2023  

 

Updates

Fases

Fases 11 en 12

(klik op de kaarten om uit te vergroten)

Wanneer starten de werken en hoe lang zullen deze duren?

De werken starten op 4 oktober 2021 en duren vermoedelijk tot het najaar van 2023.

Algemene hinder

De hinder per zone kan je raadplegen door in de tabel door te klikken op de specifieke zone.

Bereikbaarheid van de huizen en handelszaken?

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kun je met de wagen voorzichtig over rijden. Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer dus mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7 tot 16.30 uur) kun je op bepaalde momenten toch hinder ondervinden (bv. stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen).

Af en toe zul je met de auto niet tot bij de oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je woning.

Bereikbaarheid Bellewaerdepark? - update 21 maart 2022

Het nieuwe seizoen van Bellewaerdepark start op zaterdag 4 april 2022.

Tussenseizoen: 4 april - zomerbouwverlof

  • In het tussenseizoen is parking Mexico niet toegankelijk via de Menenstraat – Oude Kortrijkstraat – Frezenbergstraat. Daar zijn de riolerings- en wegeniswerken op dat moment nog volop in uitvoering.
  • De ontsluiting van parking Mexico verloopt via het noordelijke deel van de Frezenbergstraat.

Tussenseizoen: 4 april - zomerbouwverlof

Hoogseizoen: zomerbouwverlof - ...

  • Het is de bedoeling dat de aanrijroute vanaf de Menenstraat via de Oude Kortrijkstraat en de Frezenbergstraat tot parking Mexico volledig heraangelegd is voor het zomerbouwverlof. Dat kan alleen als er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen.
  • Tijdens het hoogseizoen loopt de aanrijroute voor parking Mexico via de gewestweg (Menenstraat).

Hoogseizoen: zomerbouwverlof - ...

Belangrijk voor handelaars en ondernemingen

Hinder door de werken voor je deur? Dan kun je mogelijk een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als je voor deze premie in aanmerking komt, dan krijg je van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kun je de uitbetaling van de premie aanvragen. Ben je gedwongen je zaak volledig te sluiten, dan kun je bijkomend een sluitingspremie vragen.

Voorwaarden en meer info: vlaio.be/hinderpremie.

Hoe verloopt de busregeling van De Lijn?

De werken hebben invloed op de verbinding van De Lijn langs de N8 Menenstraat (Ieper-Menen). De verbinding zal steeds mogelijk blijven maar wel via versmalde rijstroken of beurtelings verkeer.
Raadpleeg de info aan de haltes of kijk op www.delijn.be.

Hoe verlopen leveringen, de vuilnisophaling en de postbedeling? - UPDATE 25 februari 2022

Bpost en de huisvuilophaaldienst werden verwittigd van de werken.

Om de ophaling van het afval vlot te laten verlopen, voorzien we twee verzamelpunten: in de Frezenbergstraat en de Oude Kortrijkstraat. Je herkent ze aan de nadarafsluiting met een bord ‘tijdelijk ophaalpunt’ van Mirom.

Vanaf vrijdag 25 februari is er een tijdelijk ophaalpunt op het kruispunt van de Frezenbergstraat met de Bellewaardestraat (locatie 1 op plannetje). Op dinsdag 8 maart wordt de rijweg opgebroken tot aan de Oude Kortrijkstraat voor archeologisch onderzoek. Daarom verplaatsen we het ophaalpunt vanaf 8 maart naar 'gate 6' van Bellewaerde in de Frezenbergstraat (locatie 2 op plannetje). De ophalers kunnen dit ophaalpunt dan bereiken vanaf de richting N37- Grote Molenstraat.

Een tweede ophaalpunt komt in de Oude Kortrijkstraat, aan het kruispunt met de Frezenbergstraat (locatie 3 op plannetje). Dit is voor de inwoners van de

  • Frezenbergstraat, tussen de Bellewaardestraat en de Oude Kortrijkstraat, die vanaf 8 maart in de werfzone vallen.
  • Oude Kortrijkstraat tot aan de Menenstraat, die vanaf begin april in de werfzone vallen.

Afvalophaalpunten

(klik op het plannetje om uit te vergroten)

Plan je een verhuis of verwacht je een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer of het Aquafin Contactcenter.

Meer informatie en vragen

Op de website www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-we/22928
Krijg als eerste de updates via de digitale nieuwsbrief, schrijf je in op de website aquafin.be en zonnebeke.be
Contactcenter Aquafin

03 450 45 45 (van 8.00 tot 17.00 uur)
contactcenter@aquafin.be

Contactpersoon gemeente
Filip Carein  - Tel. 051 68 03 87 - openbare.werken@zonnebeke.be

Praktische vragen
Een praktische vraag over bv. de toegang tot je woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland, …?

Contacteer John Desot van aannemer BVBA Desot.

057 48 81 49, 0495 23 72 25 (Jelle De Cock) – john@desot.com
Locatie werfkeet: Menenstraat, t.h.v. Omnishop Bossaert