Wegenis- en rioleringswerken Frezenbergstraat-Zuid, Bellewaerdestraat, Oude Kortrijkstraat en Menenstraat in Zonnebeke [oktober 2021]

Op maandag 4 oktober starten er rioleringswerken in de Frezenbergstraat, Oude Kortrijkstraat, Bellewaardestraat en in delen van de Menenstraat langs de kant van Bellewaerdepark t.h.v. de kruispunten met de Oude Kortrijkstraat en de Bellewaardestraat. Via deze algemene infobrief verwittigen we je graag over de planning en de impact. Inwoners die wonen in de werfzone, krijgen nog een meer specifieke infobrief toegestuurd.

Welke werken worden er uitgevoerd?
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in bovengenoemde straten.

Wanneer starten de werken en hoe lang zullen deze duren?
De werken starten op 4 oktober en duren vermoedelijk 15 maanden.

Hoe groot is de hinder en zijn er omleidingen?
Tijdens de werken in de Menenstraat zal het doorgaand verkeer niet onderbroken worden. Er zal gewerkt worden met 2 versmalde rijstroken.

Tijdens de werken in de Frezenbergstraat, de Oude Kortrijkstraat en de Bellewaardestraat zal het doorgaand verkeer onderbroken worden en zal een omleiding worden voorzien.

Bereikbaarheid van de huizen en handelszaken?
De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kun je met de wagen voorzichtig over rijden. Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer dus mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7.00 tot 16.30 uur) kun je op bepaalde momenten toch hinder ondervinden (bv. stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen).

Af en toe zul je met de auto niet tot bij de oprit of garage kunnen. Bv. als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je woning.

Belangrijk voor handelaars en ondernemingen
Hinder door de werken voor je deur? Dan kun je mogelijk een hinderpremie van 2.000 euro krijgen van het Vlaamse Gewest. Als je voor deze premie in aanmerking komt, dan krijg je van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch een bericht. Daarmee kun je de uitbetaling van de premie aanvragen. Ben je gedwongen je zaak volledig te sluiten, dan kun je bijkomend een sluitingspremie vragen.

Voorwaarden en meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

Hoe verloopt de busregeling van De Lijn?
De werken hebben invloed op de verbinding van De Lijn langs de N8 Menenstraat (Ieper-Menen). De verbinding zal steeds mogelijk blijven maar wel via versmalde rijstroken of alternerend verkeer.
Raadpleeg de info aan de haltes of kijk op www.delijn.be.

Hoe verlopen leveringen, de vuilnisophaling en de postbedeling?
Bpost en de huisvuilophaaldienst werden verwittigd van de werken. Als de riolering in de straat wordt gelegd, kan de vuilniswagen niet door. Breng daarom je huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat. Lukt dit niet? Verwittig dan de werfleider.

Plan je een verhuis of verwacht je een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het tijdig weten aan de werfleider van de aannemer of het Aquafin Contactcenter.

Meer informatie en vragen

Op de website www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-we/22928
Krijg als eerste de updates via de digitale nieuwsbrief, schrijf je in op de website aquafin.be en zonnebeke.be
Contactcenter Aquafin

03 450 45 45 (van 8.00 tot 17.00 uur)
contactcenter@aquafin.be

Contactpersoon gemeente:
Filip Carein  - Tel. 051 68 03 87 - openbare.werken@zonnebeke.be

Praktische vragen
Een praktische vraag over bv. de toegang tot je woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland, …?

Contacteer John Desot van aannemer BVBA Desot.

Tel. 057 48 81 49 – john@desot.com
Locatie werfkeet: Menenstraat, t.h.v. Omnishop Bossaert