Rioleringswerken Ieperstraat Zonnebeke: Frezenbergstraat - Nonnebossenstraat - Tresoriersstraat [mei - april 2018]

Opdrachtgever:  Aquafin N.V. i.s.m. de gemeente Zonnebeke
Aannemer: Cnockaert Conctruct, Wervik

Aansluiting Frezenberg-Zuid
Aquafin en de gemeente Zonnebeke gaan infrastructuurwerken uitvoeren voor de aanleg van een collector of verzamelriool. Deze riool zal het afvalwater van een deel van de inwoners van de Ieperstraat, Tresoriersstraat en Nonnebossenstraat aansluiten op de waterzuiveringsinstallatie van Zonnebeke. Nu belandt dit afvalwater nog ongezuiverd in de grachten.

Eerste fase van de werken: mei tot juli 2017
De werken starten in de Ieperstraat ter hoogte van het waterzuiveringsstation. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn, dus er is een omleiding.

Tweede fase van de werken: augustus tot november 2017
Tijdens de tweede fase concentreren de werken zich tussen de Tresoriersstraat en de brug over de A19. Ook dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt er een omleiding voorzien.

Derde fase van de werken: november tot april 2018
Tijdens de derde fase concentreren de werken zich vooral  in de Tresoriersstraat tussen de Ieperstraat en de Grote Molenstraat Er is geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt er een omleiding voorzien via de Ieperstraat en de N37 Briekestraat en omgekeerd.

Vierde fase van de werken: november - december 2017
Aansluiting van de collector op de Frezenbergstraat t.h.v. Kasteeldreef

Vijfde fase van de werken: januari – april 2018
Aanleg van de collector in de Nonnebossenstraat en de Grote Molenstraat. Tijdens deze fase zal de Grote Molenstraat t.h.v. het kruispunt met de Nonnebossenstraat een tijdje volledig onderbroken zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Frezenbergstraat, de N37 Briekestraat, de Ieperstraat en de Kleine Molenstraat.