Belastingen & Verordeningen

Belasting:

  • Belasting op de gewestelijke heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Verordening:

  • Stedenbouwkundige verordening betreffende de aanleg van houtige beplantingen bij bedrijfsgebouwen + bijlage