PWA

Land- en tuinbouwers kunnen beroep doen op het PWA om tijdelijke werkkrachten aan te werven. Het PWA biedt werklozen de kans om opnieuw actief te zijn om maandelijks wat bij te verdienen.
Een PWA'er mag volgende werken bij een land- of tuinbouwer uitvoeren.

Tuinbouw:

Groententeelt (met uitsluiting van de champignonteelt).
Fruitteelt.
Bloemen- en sierplantenteelt.
Boomkwekerij.
Teelt van tuinbouwzaden.

Landbouw: 

Zaaien en planten.
Onkruid wieden.
Oogsten of van de weide weghalen van landbouwopbrengsten.

Interesse?  Hoe je concreet te werk gaat, lees je hier!