Varkensinventarissen & Slachtbewijzen

Slachtbewijzen kun je bekomen aan het onthaal van het gemeentehuis. Ook varkensinventarissen worden hier afgeleverd.

Slachtbewijzen:

Iedereen die een slachting voor particulier gebruik wil (laten) uitvoeren, moet beschikken over een registratienummer. De eigenenaar moet bovendien over een slachtaangifte, nieuw model, beschikken indien de slachting buiten het slachthuis gebeurt. Deze slachtaangifte is te verkrijgen bij de gemeenten. Eenmaal geregistreerd bij het gemeentebestuur, is er slachtaangifte, hetzij in het slachthuis, hetzij bij het onthaal op het gemeentehuis.

Wat wordt verstaan onder een particuliere slachting of een slachting voor particulier gebruik?

Het slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend zal gebruikt worden voor het eigen gebruik van de eigenaar van het dier en zijn gezin, ongeacht of het dier voor het slachten gehouden werd door een professionele veehouder of door iemand die dit als hobby doet.

Wie moet geregistreerd worden als eigenaar/aangever van een particuliere slachting?

  • Iedereen die eigenaar is van een dier (zelf gekweekt of pas aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten.
  • Veehouders (professioneel of hobby) die reeds gekend zijn bij SANITEL, hebben een registratienummer.

Voor welke dieren kan de gemeente een aangifte van een particuliere slachting registreren en een slachtbewijs afleveren?

  • Enkel voor varkens, schapen, geiten en herten indien deze buiten  het slachthuis geslacht worden.
  • De gemeente kan geen slachtbewijs meer afleveren voor runderen en kalveren vermits deze enkel nog in een slachthuis mogen geslacht worden.
  • Er is geen slachtaangifte vereist voor een particuliere slachting van gevogelte, konijnen en wild buiten het slachthuis. De eigenaar moet wel vooraf geregistreerd zijn voor slachtingen in het slachthuis.

Wanneer moet de aangifte van een slachting voor particulier gebruik gebeuren?

  • De slachting voor particulier gebruik die uitgevoerd wordt in het slachthuis, gebeurt in het slachthuis, gelijktijdig met de aanvoer van het dier.
  • Een slachting voor particulier gebruik, die uitgevoerd wordt buiten het slachthuis, gebeurt in de gemeente ten laatste twee werkdagen en ten vroegste 10 dagen voor het slachten.

Wat is een beslagnummer en wat is een houdernummer?

Iedereen die dieren houdt (professioneel of hobby) moet dit laten registreren bij Sanitel (voor runderen, varkens, schapen, geiten en herten ongeacht het aantal stuks; voor pluimvee vanaf 200 stuks).

  • De plaats waar de dieren gehouden worden, krijgt een identificatienummer, dit is het beslagnummer (acht cijfers). Het is dit nummer dat moet ingegeven worden bij de aangifte van een particuliere slachting. Voor de inschrijving bij Sanitel kan men terecht bij www.dgz.be.
  • De persoon die toezicht houdt op de dieren (de veehouder zelf) krijgt eveneens een nummer, dit is het houdernummer bestaande uit negen cijfers.  Het is dit nummer dat gebruikt wordt als registratienummer van een veehouder.  Het houdernummer kan dus gebruikt worden als registratienummer voor de aangever van een particuliere slachting.  Hiervan kan een bewijs worden afgedrukt bij het onthaal op het gemeentehuis.

Interessante website:

Dierengezondheidszorg Vlaanderen