Start werken Schipstraat op 28 september

De aannemer van De Watergroep (APK Group) zal werken uitvoeren in de Schipstraat in Zonnebeke.

 • Wanneer: van 2 oktober 2023 tot 24 november 2023
  • UPDATE 8 november 2023: door de slechte weersomstandigheden hebben deze werken een serieuze achterstand opgelopen. Met als gevolg dat ook de werken door de gemeente, aansluitend op deze van De Watergroep, later zullen starten (zie onder).
 • Waar precies: het deel van de Passendalestraat tot en met de Groenestraat, aan de kant van de oneven huisnummers (berm, parkeerstrook en een deel van de rijweg).
 • De voorbereidende werken, zoals de opbraak en het affrezen van de asfaltverharding, kunnen mogelijks al starten vanaf 28 september 2023
 • Welke werken? Er gebeuren aanpassingswerken aan de drinkwaterleiding langs de kant van de oneven huisnummers en alle huisaansluitingen worden vernieuwd of over gekoppeld.
 • Hinder?
  • Tijdens deze werken zal er grote hinder zijn en zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Bewoners, aangelanden en plaatselijk verkeer zijn wel toegelaten.
  • De postbedeling kan de normale route volgen.
  • Op momenten dat de straat tijdelijk niet toegankelijk is door bepaalde werkzaamheden, moet je als inwoner je afvalzakken aan het begin of het einde van de straat plaatsen tegen de dag van de ophaling.

Aansluitend op deze werken, vernieuwt de gemeente een deel van de rijweg en de parkeerstrook langs de kant van de oneven huisnummers (valt binnen het project ‘herstellingswerken landelijke wegen‘).

 • Wanneer: aansluitend op de werken van De Watergroep. De exacte startdatum zal dus afhangen van de einddatum van de werken van De Watergroep. Deze werken zullen een drietal weken duren.
 • Waar precies: het deel van de Passendalestraat tot en met de Groenestraat, aan de kant van de oneven huisnummers (berm, parkeerstrook en een deel van de rijweg).
 • Hinder?
  • Tijdens de uitvoering van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt lokaal een kleine omleiding voorzien. De aannemer probeert er steeds voor te zorgen dat buiten de werkuren de woningen toegankelijk blijven voor zowel inwoners als plaatselijk verkeer. De aannemer zal de inwoners nog kort voor de aanvang van de frees- en asfalteringswerken verwittigen wanneer er geen toegang is in de straat.
  • De woningen blijven doorgaans toegankelijk voor de postbedeling door bpost.
  • De afvalophaling kan vrijwel normaal doorgaan. Als de aannemer echter vlak voor je woning aan het werk is, wordt gevraagd om je restafval, pmd of papier en karton op een bereikbare plaats te zetten aan het einde van de werkzone of op het einde van de straat.

Meer info? Dienst openbare werken, 051 68 03 87, openbare.werken@zonnebeke.be

Gevarendriehoek die aangeeft dat er wegenwerken bezig zijn.
Laatste update: 8 november 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon