Inlichten van de buurtbewoners

Als organisator ben je verplicht om alle buurtbewoners op tijd in te lichten over de hinder die je evenement met zich meebrengt.

Licht de bewoners in via een bus-aan-bus bedeelde bewonersbrief, minstens 14 dagen voor de start van de verkeershinder.

Bedeel de brief bij minstens alle bewoners in de straten waar er verkeershinder is.

Laatste update: 13 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon