Te ruimen graven

In het jaar volgend op het afsluiten van de termijn van aanplakking kunnen begraafplaatsen ontruimd worden. Het gemeentebestuur bepaalt het moment van het bovengronds ruimen. Het kan dus dat er pas na een aantal jaren bovengronds wordt geruimd.

Bijvoorbeeld: de aanplakkingen gedaan in 2018 voor de concessies die komen te vervallen in 2019 worden tegen eind 2019 verwerkt. De graven waarvoor geen verlenging werd gevraagd, mogen bijgevolg in 2020 geruimd worden.

Welke graven

  • De graven waarvan de concessie niet werd verlengd.
  • De graven waarvan de grafrust (10 jaar) verstreken is en waarvoor geen aanvraag tot verplaatsen naar een concessieperk werd aangevraagd.
  • De graven waarvoor een aanvraag tot vervroegd beëindigen van de concessie werd ingediend.
  • De graven waarvoor een bordje ‘verwaarlozing’ werd aangebracht en waarvoor geen stappen werden ondernomen om een einde te stellen aan de verwaarlozing.

Aankondiging

De concessies die komen te vervallen, worden gedurende een jaar aangekondigd:

  • Via bordjes die aan de betrokken graven worden geplaatst.
  • Via de lijst in de kast op de begraafplaatsen.
  • Via de gemeentelijke website.

Op die manier worden de nabestaanden op de hoogte gebracht en kunnen ze contact opnemen met de dienst burgerzaken.Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 10 augustus 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon