Keuze van de naam

Familienaam

Kinderen met de Belgische nationaliteit kunnen sinds 1 juni 2014 de naam van hun moeder, de naam van hun vader of een dubbele naam dragen.

  • Kinderen geboren op of na 1 juni 2014

Ouders kunnen de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. De keuze wordt gemaakt op het ogenblik van de aangifte van de geboorte.

Bij onenigheid tussen de ouders over de keuze van de naam, krijgt het kind de dubbele naam van beide ouders in alfabetische volgorde. Adoptanten hebben dezelfde keuze voor het geadopteerde kind.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

  • Kinderen geboren vóór 1 juni 2014

Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd vóór 1 juni 2014 is het mogelijk om een naamsverandering aan te vragen, om dus de naam toe te kennen van de moeder, de vader, de meemoeder of de dubbele naam.

Deze naamsverandering kan gebeuren bij de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind of bij de erkenning van een minderjarig kind geboren vóór 1 juni 2014. Je vraagt de naamsverandering aan via een gezamenlijke verklaring die je aflegt binnen één jaar na de geboorte, de erkenning of de adoptie.


Voornaam

De keuze van een voornaam bij de geboorte van een kind is vrij. De naam kan alleen geweigerd worden als

  • deze verwarrend is, bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd.
  • deze het kind kan schaden, bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam.
  • deze schade kan toebrengen aan derden, bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, als dit niet gebruikelijk is.

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 10 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon