Erfgoedgemeente

Zonnebeke werd erkend als onroerenderfgoedgemeente.

Een gemeente kan een erkenning krijgen als onroerenderfgoedgemeente op voorwaarde dat zij een eigen beleid voert rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om het kostbare en unieke erfgoedpatrimonium in kaart te brengen, te behouden, te herwaarderen en open te stellen voor het publiek.

Met deze erkenning wordt in de toekomst ook gestreefd om het erfgoedpatrimonium mee op te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen. Immers, als onroerenderfgoedgemeente kan Zonnebeke nu zelf advies geven bij sloopaanvragen van panden die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris (niet beschermd maar waardevol). Ook toelatingen voor bepaalde werken aan beschermde monumenten, kan de gemeente nu autonoom afhandelen. Daarnaast krijgt de gemeente meer autonomie in archeologiebeleid: zo kan het archeologienota’s zelf bekrachtigen in plaats van ze te moeten voorleggen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Laatste update: 23 juni 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon