PFAS-sites in Zonnebeke

Tijdelijke no regret-maatregelen nabij risicosite ‘Canadalaan 6+’:

Er werd bodemonderzoek verricht op de grond waar de vroegere brandweerkazerne stond (Canadalaan 6+). In deze bodem zitten verhoogde hoeveelheden chemische stoffen (PFAS). Daarom adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om 500 meter rondom deze site voorzichtig te zijn met putwater en gevarieerd te eten.

Waarom moet je voorzichtig zijn met putwater en gevarieerd eten?

Het grondwater op de site van de brandweerkazerne bevat verhoogde waarden PFAS. Meerdere metingen tonen dit aan. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Het zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Ze komen van nature niet in het milieu voor.

Woon je in een straal van 500 meter rondom de site, dan kun je via het grondwater, meerdere keren in contact komen met deze chemische stoffen. Dit is niet onmiddellijk schadelijk voor je gezondheid maar wanneer je gedurende lange tijd in contact komt met PFAS, kan dit wel voor problemen zorgen.

Heb je een grondwaterput?

Hou rekening met wat wel en niet mag met putwater.

Wat mag wel?

 • Auto wassen
 • Oprit afspuiten
 • Toilet doorspoelen
 • Sierplanten water geven

Wat kan niet?

 • Drinken
 • Koffie/thee zetten
 • IJsblokjes maken
 • Koken
 • Zwembad vullen
 • Groenten in moestuin water geven

Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar weterleidingnet.

Met kraantjeswater is er niets aan de hand. Hiermee mag je wel koken, tanden poetsen, ervan drinken…

Daarnaast is het belangrijk dat je gevarieerd eet, van verschillende bronnen (supermarkt, eigen teelt, lokale handelaar…).

Hoe verloopt het verder onderzoek?

Het onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop bezig. Er gebeurde een verkennend onderzoek op het terrein van de brandweer, maar de verontreiniging wordt nog verder onderzocht. Op basis van bijkomende resultaten en nieuwe wetenschappelijke inzichten kan het Agentschap de huidige maatregelen behouden of aanpassen. Maatregelen tegen PFAS kregen de naam ‘no-regret-maatregelen’.

Kaart no-regretmaatregelen PFAS zone van 500 meter rond Canadalaan 6+ in Passendale.

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen over deze maatregelen of over PFAS? Neem dan contact op met pfas@vlaanderen.be.

Bij vragen over het verdere verloop kan je contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst.

Tijdelijke no regret-maatregelen nabij risicosite ‘Passendalestraat 31’ in afwachting van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek (rode zone, maatregelen op basis van een eerste onderzoek):

Op de site en in een zone van 100 meter rond de site, te rekenen vanaf de perceelsgrens, gelden volgende no regret-maatregelen:

Voeding

 • Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet je zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen en je moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, het toilet doorspoelen, de oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater in plaats van grondwater.
 • Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:
  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet als dit mogelijk is.

 

PFAS-kaart Zonnebeke

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de werkelijke PFAS-bodemverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Heb je vragen over deze maatregelen of over PFAS? Neem dan contact op met pfas@vlaanderen.be.

Bij vragen over het verdere verloop kan je contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst.

Tijdelijke no regret-maatregelen nabij risicosite ‘Langemarkstraat 34’ in afwachting van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek (rode zone, maatregelen op basis van een eerste onderzoek):

De resultaten van de verkennende bodemstaalanalyses zijn hier geruststellend waardoor er geen no regret-maatregelen voor bodemgebruik worden opgelegd.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site, gelden volgende no regret-maatregelen:

Voeding

 • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je zwembad vullen en je moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, het toilet doorspoelen, de oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater in plaats van grondwater.

 

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet als dit mogelijk is.

 

PFAS-kaart Zonnebeke

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de werkelijke PFAS-bodemverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Heb je vragen over deze maatregelen of over PFAS? Neem dan contact op met pfas@vlaanderen.be.

Bij vragen over het verdere verloop kan je contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst.

Contact

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon