PFAS

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Het gaat om meer dan 800 locaties in heel Vlaanderen waar verder onderzoek nodig is. In Zonnebeke gaat het specifiek over drie sites waar de brandweer actief was/is + een zone in de Reutelhoekstraat.

Op vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente vind je een interactieve kaart met al deze sites.

Zones

  • Rode zones: in deze zones gelden er specifieke maatregelen op basis van een verkennend bodemonderzoek of eerste meetresultaten. Aan alle inwoners wordt gevraagd om de no regret-maatregelen toe te passen.
  • Donkergele zones: in deze zones is het onderzoek nog bezig of moet dit nog worden opgestart. Het zal immers vele maanden duren om op alle risicosites een verkennend bodemonderzoek uit te voeren en deze te beoordelen. Daarom gelden er hier tijdelijke maatregelen, zodat de betrokken burgers hun gezondheid kunnen beschermen in afwachting van verder onderzoek.

Verder onderzoek

Deze tijdelijke maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de werkelijke PFAS-bodem- of grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen in opdracht van OVAM. Dit bijkomend beschrijvend bodemonderzoek in de omgeving van en op de risicolocatie zelf moet de situatie beter in kaart brengen. Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zodra er aangepaste maatregelen gekend zijn, worden deze gecommuniceerd.

Sites in Zonnebeke

Hier kun je een overzicht vinden van de vier sites in Zonnebeke (Canadalaan 6+, Passendalestraat 31, Langemarkstraat 34, Reutelhoekstraat) met de bijhorende no regret-maatregelen. Voor de Langemarkstraat werden de maatregelen in maart 2023 geschrapt.

Meer informatie

Over PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6.000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen maar die door de mens zijn gemaakt. Ze hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen. Door deze eigenschappen worden perfluorverbindingen in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt zoals, brandblusschuim, anti-aanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, behandeld papier en sommige cosmetica en huishoudproducten. Ze zijn echter niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Blootstelling

Ze komen in het lichaam terecht via voeding en het inslikken van stof, en in mindere mate door ze in te ademen of via de huid. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam.

Gezondheid

Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS en dat kan op lange termijn tot gezondheidseffecten leiden. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan.

Volgens de huidige stand van het onderzoek zijn de voornaamste mogelijke schadelijke effecten:

  • Vermindering van het immuunsysteem en dat is bij kinderen het gevoeligst. Dit wil niet direct zeggen dat ze sneller en vaker ziek worden.
  • Kleine vermindering van het geboortegewicht.
  • Verhoogde cholesterolgehalten
  • Verstoring van de leverwerking
  • Verstoring van de hormonenbalans

Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen.

Contact

Heb je vragen over deze maatregelen of over PFAS? Neem dan contact op met pfas@vlaanderen.be.

Bij vragen over het verdere verloop kun je contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst.

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 4 april 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon