Gemeenschapsdienst

 

 

Om mensen die al een lange tijd werkloos zijn terug te activeren, werkt onze sociale dienst samen met VDAB om deze mensen in te zetten voor gemeenschapsdienst.

Om in aanmerking te komen:

  • Moet je al minstens twee jaar werkzoekend zijn
  • en hiervoor een uitkering ontvangen
  • en nood hebben aan een diepgaande begeleiding om terug aan het werk te raken.

In Zonnebeke zijn er plaatsen voorzien om stage te lopen bij de gemeentelijke groendienst. Voldoe je aan de voorwaarden en heb je interesse in een stage, neem dan contact op met VDAB of met onze sociale dienst.

Gemeenschapsdienst is een dienstverlening van VDAB en kadert binnen het GLOW-traject.

Lokale besturen worden financieel ondersteund met REACT EU-middelen vanuit ESF, Vlaanderen en Europa om leerwerkplekken in het kader van gemeenschapsdienst open te stellen.

Gemeente Zonnebeke heeft hiervoor REACT EU-middelen ten bedrage van 7.396,84 euro ontvangen.

 

 

Gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie

Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 20 februari 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon