Beselaarse soldaat van Napoleon schrijft naar huis

Alexis Julianus Bekaert, geboren te Beselare op 16 februari 1792 en als werkman daar woonachtig, was in 1812 ingelijfd als soldaat in het Franse leger van keizer Napoleon (die toen over Vlaanderen heerste). Vermoedelijk werd hij na desertie of dienstweigering opgepakt en via verschillende gevangenissen overgebracht naar de gevreesde gevangenis van Wesel aan de Rijn. Wesel was een oude Hanzestad in Noord-Rijnland-Westfalen en bezat een quasi onneembaar fort. Het was in dat fort dat de gevreesde gevangenissen van Wesel zich bevonden. Heel veel deserterende conscrits (dienstplichtigen bij loting) en priesters die in diskrediet kwamen door hun verzet tegen de staatsinmenging in kerkelijke aangelegenheden werden hier naartoe gedeporteerd (1). Velen zijn hier vooral van ziekte (rode loop en tyfus) en ontbering gestorven. De bewakers en ziekenoppassers waren harteloze oud-soldaten die de zieken aan hun lot overlieten, als ze ‘de man met de zeis’ al geen handje toestaken. De overlevenden van Wesel werden in vrijheid gesteld nadat Napoleon was verslagen en Wesel zich had overgegeven op 8 mei 1814.

Er is in de archieven een brief bewaard gebleven die Alexis Julianus Bekaert schreef (of liever liet schrijven door een vriend aangezien hij analfabeet was) naar huis, naar zijn ouders Hubertus Bekaert en Maria Catharina Descamps te Beselare. De integrale tekst luidt als volgt:

A monsieur beckaert hubert a Becelaere canton d’ ijpres dept de la lijs a becelaere

Wesel 12 8bre (2) 1812

Beminde ouders
Ik Laet u weten alsdat ik in volle gezondheijd ben en hop van ul het
zelve waer bij u ook Laet weten dat ik van huijs tot Wesel in 20
prisons (3) gezeten hebbe en veel aermoede (4) gehadt hebbe en nog hebbe
maer dogts van over 8 daegen uijt de koten (5) verlost ben en in de
cazern bij de ander conscrien (6) als vooren ben waerbij ik verzoek B.
oud (7), als dat gij mij een weijnig geld zoud opzenden om eenige
noodigheden te koopen en ik verzoek als dat gij niet lang en zoud
wagten want wij zullen misschien niet lang in wesel blijven, en zo
haest als ik zal vertrekken ik en zal niet manqueren (8) van ul te laeten
weeten en verzoek als dat gij Godt voor mij zoud bidden, ik zal ook
mijn devoiren (9) doen zoo haest alst’ mogelijk is. waerm (10) blijve in
afwagting met de groetenis aen al mijn vrienden, en goede gebueren
par ordre (11) de beekaerd
adres a Monsieur bekaert au 94’ « regt de Ligne 2’ compie 5 bat’
depot a wesel dept « de la roer, (a) prussen pres du rhin a wesel

Voetnoten :
(1) zie ook het artikel : “Passendaals seminarist overleeft de godsdienstvervolging van Napoleon niet” in dezelfde rubriek van de gemeentelijke website in 2005.
(2) oktober
(3) gevangenissen
(4) ontbering
(5) koten, gevangenissen
(6) conscrits, dienstplichtige soldaten
(7) Beminde ouder

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon