Crisiswoning

Als je door een crisissituatie onmiddellijk nood hebt aan een woning, dan kun je eventueel terecht in een doorgangswoning van de sociale dienst.

Je komt in aanmerking:

  • als je dreigt dakloos te worden, dakloos bent, overleeft op straat of met pak en zak naar de sociale dienst gekomen bent
  • én niet (langer) terechtkan in je eigen woning, bij familie of vrienden of in een opvangcentrum of vluchthuis.

Je kunt maximaal vier maanden in zo’n woning blijven. Ondertussen ga je samen met een maatschappelijk werker op zoek naar een andere, permanentere, oplossing.

Je betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de woning.

Neem contact op met de sociale dienst als je nood hebt aan een doorgangswoning.

Reglement doorgangswoning (RMW 18 maart 2024; publicatiedatum: 26 maart 2024)

Sociale dienst
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Laatste update: 26 maart 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon