Wat doet Zonnebeke voor het klimaat? Thema ‘water’

Dat het klimaat verandert, weet ondertussen iedereen. Ook in Zonnebeke voel je dat. De wereldwijde temperatuurstijging zorgt ook hier voor zachte en natte winters, droge en hete zomers en tussendoor heftige buien. Om die veranderingen tegen te gaan, ondertekenden heel wat lokale besturen in 2021 het lokaal energie- en klimaatpact. Ook Zonnebeke.

Doel 2030

In dit pact beloven we om minder fossiele brandstoffen te gebruiken, zodat de CO2-uitstoot daalt met 40% tegen 2030. De uitstoot in 2030 zou dan terug op het niveau van 2015 komen. Onze belofte willen we nastreven door verschillende acties te ondernemen op vier thema’s: energie, water, groen en mobiliteit. Deze acties bundelen we in ons Zonnebeeks klimaatplan 2030!

Benieuwd welke acties we al deden en wat nog op het klimaatprogramma staat? Het komende jaar nemen we je mee in de duurzame wereld van ons Zonnebeekse klimaatplan.

Slim omgaan met water

Het thema voor maart en april is ‘water‘.

Water wordt alsmaar schaarser, ook in Vlaanderen. Denk maar even terug aan de hete zomers waarin je niet zomaar meer je gazon mag sproeien of je auto wassen. Landbouwers krijgen te maken met lege waterbekkens en de gouverneur verbiedt hen om water uit beken op te pompen, met een magere oogst, inkomstenverlies en hogere voedselprijzen als resultaat.

Behalve het warmere weer, zorgt ook de bebouwing voor waterschaarste. Het dichtbebouwde Vlaanderen is voor een groot deel verhard. De vele huizen, parkings, voetpaden, straten, pleinen, opritten en terrassen verhinderen dat regenwater opnieuw de grond indringt. Bij hevige neerslag zorgt die verharding dan weer dat het water volledig richting de riolen stroomt, wat kan leiden tot overstromingen en wateroverlast. Hoog tijd dus voor een doordacht waterbeleid dat overstromingen tegengaat en een constante bevoorrading garandeert.

Meer info? Dienst mobiliteit en duurzaamheid, 051 48 01 13, mobiliteit@zonnebeke.be

Laatste update: 21 maart 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon