Agenda’s

GR 22/04/2024

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 18 maart 2024
 2. Goedkeuring protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor gemengde inbreuken
 3. Wegenis- en rioleringswerken Frezenbergstraat Noord ZNB3006 – goedkeuring aangepast rooilijnplan Frezenberg- en Elleboogstraat
 4. Verkoop van 139 m² grond nabij Brouckhof Noord 18 te Zonnebeke-Passendale – goedkeuring verkoopakte
 5. Goedkeuren organogram en formatie
 6. Advies jaarrekening 2023 van het AGB MMP1917
 7. Installatie nieuw Bancontact cashpunt – Concessie inname openbaar domein met kiosk Geluwestraat 12 – Beselare – Goedkeuring
 8. ZEFIER – Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) dd. 13 juni 2024
 9. Goedkeuring reglement leurhandel Zonnebatjes 2024

Publicatielink – Publicatiedatum: 12 april 2024


RMW 22/04/2024

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 18 maart 2024
 2. Goedkeuren organogram en formatie

Publicatielink – Publicatiedatum: 12 april 2024


GR 18/03/2024

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 26 februari 2024
 2. Wegenis- en rioleringswerken Frezenbergstraat Noord ZNB3006 – goedkeuring grondinnemingsplan en nieuwe rooilijn
 3. Wijziging belastingreglement op masten en pylonen op het grondgebied van Zonnebeke voor de aanslagjaren 2024 en 2025
 4. Toewijzingsreglement woonmaatschappij Thuiswest – goedkeuring
 5. Toegevoegd punt door raadslid Hannelore Blondeel conform art. 21 van het decreet lokaal bestuur: Begrafenis op zaterdagnamiddag
 6. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Kosten in oorspronkelijke staat herstellen van perceel waar laadpalen geplaatst worden aan het containerpark.
 7. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: BATOPIN-automaten. Is het schepencollege te laat in gang geschoten?
 8. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Kosten aanstellen afdelingshoofd omgeving.
 9. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Fietsonveiligheid in de Molenaarselststraat
 10. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Wanneer wordt BPOST-pakjesautomaat verplaatst?
 11. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Leerplan “Leer Lokaal” moet dan toch niet dringend goedgekeurd worden?

Publicatielink – Publicatiedatum: 7 maart 2024; bijgewerkt op 14 maart 2024


RMW 18/03/2024

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 26 februari 2024
 2. Verkoop stukken landbouwgrond gelegen langs de Grote Molenstraat, Tresorierstraat en Nonnebossenstraat te Zonnebeke – goedkeuring verkoopakte
 3. Herziening reglement doorgangswoning

Publicatielink – Publicatiedatum: 7 maart 2024


Secretariaat
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 12 april 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon