Agenda’s

GR 20/11/2023

 1. Notulen gemeenteraad dd. 16 oktober 2023
 2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Malengier – definitieve vaststelling
 3. Goedkeuring akte voor vestiging erfdienstbaarheid voor gebruik van 4 parkings achter het Sint Lucasgebouw te Zonnebeke door besloten vennootschap “Gheyde”
 4. Opmaak addendum huurovereenkomst 2 loodsen, afdak en verharde buitenoppervlakte Frezenbergstraat 93A
 5. Aanleg infrastructuur hoppinpunten Geluveld, Nonnebossen & Zandvoorde – goedkeuring lastvoorwaarden, meetstaat & raming
 6. Wijziging zonale politieverordening openbare orde – politiezone Arro Ieper, goedkeuring
 7. Goedkeuring politieverordening openbare orde betreffende laadmatten elektrische voertuigen
 8. Gemeentelijk reglement inzake privaat laden via de publieke ruimte, goedkeuring
 9. Aanpassing aanvullend verkeersreglement voor de Ieperstraat houdende verbod voor zwaar verkeer (+7,5T) uitgezonderd lijnbussen, goedkeuring
 10. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Ijzerweg
 11. EFIN – Goedkeuring gemeentelijke toetreding tot EFIN in het kader van solaractiviteit
 12. EFIN – Aanduiding vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen van EFIN
 13. EFIN – Afstemming stemgedrag (plaatsvervangend) vertegenwoordiger tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van EFIN dd. 05.12.2023 op deze gemeenteraadsbeslissing
 14. MIROM – Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 12 december 2023
 15. TMVS – Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dd. 12 december 2023
 16. DVV Westhoek – Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering DVV Westhoek dd. 13 december 2023.
 17. WVI – Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 13 december 2023 om 18.30 uur
 18. WVI – Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 13 december 2023 om 19.00 uur
 19. De Watergroep – Goedkeuring agenda buitengewone statutaire vergadering dd. 15 december 2023.
 20. Gaselwest – Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering dd. 19.12.2023 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
 21. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met K. veloclub eendracht maakt macht
 22. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 21 van het decreet lokaal bestuur: Erfgoedpremie
 23. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Burgemeesterconvenant en andere overeenkomsten

Publicatielink – Publicatiedatum: 15 november 2023; bijgewerkt op 16 november 2023


RMW 20/11/2023

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 16 oktober 2023
 2. Cofinanciering Lokaal partnerschap Westhoek ihkv Capacity Building
 3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Foodsavers en huurovereenkomst PC De Craeye
 4. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 21 en 74 van het decreet lokaal bestuur: Aanpassen huishoudelijk reglement doorgangswoning

Publicatielink – Publicatiedatum: 15 november 2023; bijgewerkt op 16 november 2023


GR 16/10/2023

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 18 september 2023
 2. Kennisname van het masterplan DNA van het dorp Passendale
 3. Intrekken van het bijzonder reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij beperkte snelheidsovertredingen
 4. Intrekken van de politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen GAS5
 5. Aanvullend verkeersreglement voor de Albertstraat te Zonnebeke, goedkeuring
 6. Aanpassing aanvullend verkeersreglement Kasteelstraat thv Polderhoek, goedkeuring
 7. Kerkfabriek Geluveld – budgetwijziging 2023/1, aktename
 8. Kerkfabriek Passendale – budgetwijziging 2023, goedkeuring
 9. Kerkfabriek Zandvoorde- budgetwijziging 2023, goedkeuring
 10. Kerkfabriek Zonnebeke – budgetwijziging 2023/1, aktename
 11. Kerkfabriek St.-Margaretha Geluveld – Budget 2024, goedkeuring
 12. Kerkfabriek St.-Bartholomeus Zandvoorde – Budget 2024, goedkeuring
 13. Goedkeuring subsidie uitbreiding berging capaciteit jeugdlokalen Passendale en aanpassing van de bestaande erfpacht i.f.v. deze uitbreiding
 14. Motie n.a.v. de opmaak van een ziekenhuisnetwerk voor de Westhoek, goedkeuring
 15. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: SportKompas voor kinderen tussen 8 en 10 jaar
 16. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Straatverlichting gaat ’s nachts weer aan
 17. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Brandweerzone Westhoek
 18. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Voetpaden in Kleine Molenstraat, De Voerman,…

Publicatielink – Publicatiedatum: 6 oktober 2023; bijgewerkt op 12 oktober 2023


RMW 16/10/2023

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 18 september 2023

Publicatielink – Publicatiedatum: 6 oktober 2023


Secretariaat
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 16 november 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon