Agenda’s

GR 15/05/2023

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 17 april 2023
 2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Malengier – voorlopige vaststelling
 3. Woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle – jaarverslag werkingsjaar 2022 en evaluatie Wonen in Vlaanderen – kennisname
 4. Vaststelling van de jaarrekening 2022 deel gemeente
 5. Goedkeuring deel OCMW van de jaarrekening 2022 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en definitieve vaststelling geïntegreerde jaarrekening 2022 gemeente en OCMW
 6. Kennisname rapportering klachten 2022 – gemeente en OCMW
 7. MIROM – Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van MIROM dd. 30 mei 2023
 8. WVI – Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 7 juni 2023
 9. Gaselwest – Goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest dd. 20.06.2023
 10. TMVS – Goedkeuring agenda algemene jaarvergadering TMVS dd. 20 juni 2023
 11. Reglement op leurhandel ter gelegenheid van de Zonnebatjes 2023
 12. Toegevoegd punt door raadslid Thijs D’Alleine conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: De Watergroep – Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep dd. 9 juni 2023
 13. Interpellatie ingediend door raadslid Vermeeren: Beschadigde voertuigen en controle doorgangsverbod vrachtwagens in Ieperstraat
 14. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Worden de procedures gevolgd bij aanvragen offertes en gunning opdrachten
 15. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Renovatie oude jongensschool in Passendale
 16. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Zonnebeke werd opnieuw erkend als Onroerend Erfgoedgemeente?
 17. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Zichtbaarheid Rennestraat-Maagdestraat

Publicatielink – Publicatiedatum: 26 april 2023; bijgewerkt op 4 mei 2023 en 11 mei 2023


RMW 15/05/2023

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 17 april 2023
 2. Vaststelling van de jaarrekening 2022 voor het gedeelte OCMW
 3. Kennisname rapportering klachten 2022 – OCMW
 4. EthiasCo – Aanduiden van een vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van cvba EthiasCo

Publicatielink – Publicatiedatum: 26 april 2023; bijgewerkt op 4 mei 2023


GR 17/04/2023

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 20 maart 2023
 2. Samenwerkingsovereenkomst energieconsulenten project gevelthermografie Westhoek – ter goedkeuring
 3. Kennisgeving: Indienen projectvoorstel in kader van de Projectoproep ‘Houtkanten 2022’
 4. Advies jaarrekening 2022 van het AGB MMP1917
 5. Goedkeuring WSO Jaarverslag en jaarrekening 2022
 6. ZEFIER – Goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) dd. 8 juni 2023
 7. Verzoek tot toekenning van een eretitel aan gewezen raadslid Paul Durnez
 8. Verzoek tot toekenning van een eretitel aan gewezen raadslid Marc Verstraete
 9. Verzoek tot toekenning van een eretitel aan gewezen raadslid en schepen Gino Comyn
 10. Verzoek tot toekenning van een eretitel aan gewezen raadslid en schepen Luc Blondeel
 11. Verzoek tot toekenning van een eretitel aan gewezen raadslid Freddy Pattyn
 12. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Infoavond door De Mandel
 13. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Indien mogelijk moeten steeds ook Zonnebeekse kandidaten de kans geboden worden offertes in te dienen
 14. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Waardevolle graven op begraafplaatsen kunnen hergebruikt worden
 15. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Renovatie oude jongensschool in Passendale: procedurele onwettigheid brengt project al bij aanvang in het gedrang
 16. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Erfgoedcommissie én CO7 worden buiten spel gezet

Publicatielink – Publicatiedatum: 6 april 2023; bijgewerkt op 13 april 2023


RMW 17/04/2023

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 20 maart 2023

Publicatielink – Publicatiedatum: 6 april 2023


Contact

Secretariaat
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 11 mei 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon