Agenda’s

GR 24/06/2024

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 27 mei 2024
 2. Vaststelling van de jaarrekening 2023 deel gemeente
 3. Goedkeuring deel OCMW van de jaarrekening 2023 zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en definitieve vaststelling geïntegreerde jaarrekening 2023 gemeente en OCMW
 4. Gezamenlijke overheidsopdracht Verzekeringen – Goedkeuring bestek
 5. Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing
 6. Rapportage organisatiebeheersing – kennisname
 7. Verkoop van de panden gelegen in de herontwikkeling van de dorpskern Beselare – goedkeuring verkoopakte
 8. Nieuwbouwproject en verbouwingswerken in GBS De Zonnebloem, goedkeuring bestek en raming
 9. Opmaak hemelwater- en droogteplan en actiepuntenlijst voor de gemeente Zonnebeke – goedkeuring
 10. Goedkeuring reglement leurhandel – Omloop van Vlaanderen 2024
 11. EFIN – Goedkeuring van de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering van EFIN dd. 24.09.2024 (m.i.v. wijziging van de statuten van EFIN), aanstelling van een bijzondere gemachtigde en afstemming van zijn stemgedrag tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van EFIN dd. 24.09.2024 op deze gemeenteraadsbeslissing.
 12. Goedkeuring WSO Jaarverslag en jaarrekening 2023
 13. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Evaluatie decretale graden
 14. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Brief aan inwoners Nonnebossen
 15. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Hoofd technische dienst

Publicatielink – Publicatiedatum: 5 juni 2024; bijgewerkt op 12 juni 2024; bijgewerkt op 20 juni 2024


RMW 24/06/2024

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 27 mei 2024
 2. Vaststelling van de jaarrekening 2023 voor het gedeelte OCMW
 3. Vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing
 4. Rapportage organisatiebeheersing – kennisname
 5. Goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden voor online verkoop op BIDDIT.BE van twee percelen landbouwgrond langs de Kasteeldreef te Zonnebeke
 6. Akkoord samenwerkingsovereenkomst Kind en Gezin – OCMW

Publicatielink – Publicatiedatum: 5 juni 2024; bijgewerkt op 12 juni 2024


GR 27/05/2024

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 22 april 2024
 2. Reglement houdende retributie op het afleveren van conformiteitsattest, omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen omgeving, waarborg inzake schade openbaar domein en gebruik Schoolweg
 3. Goedkeuring van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor de Roeselarestraat
 4. Goedkeuring gemeentelijk kermisreglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen
 5. Reglement naar aanleiding van de Ardeca Ypres Rally 2024
 6. Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze voor een hoogspanningscabine en bijhorende laagspanningsleidingen te Zonnebeke.
 7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst overheidsopdracht vernieuwen verzekeringen periode 2025 – 2030
 8. Gezamenlijke overheidsopdracht verzekeringen – goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze
 9. Advies Jaarrekening 2023 kerkfabriek Zonnebeke
 10. Advies Jaarrekening 2023 kerkfabriek Beselare
 11. Advies Jaarrekening 2023 kerkfabriek Passendale
 12. Advies Jaarrekening 2023 kerkfabriek Geluveld
 13. Advies Jaarrekening 2023 kerkfabriek Zandvoorde
 14. Kennisname rapportering klachten 2023 – gemeente en OCMW
 15. Woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle – jaarverslag werkingsjaar 2023 en evaluatie Wonen in Vlaanderen – kennisname
 16. Kennisname jaarverslag en jaarrekening CO7 – 2023
 17. EFIN – Goedkeuring van de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering van EFIN dd. 04.06.2024 (m.i.v. wijziging van de statuten van EFIN), aanstelling van een bijzondere gemachtigde en afstemming van het stemgedrag van de (plaatsvervangend) vertegenwoordiger tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van EFIN dd. 04.06.2024 op deze gemeenteraadsbeslissing
 18. MIROM – Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van MIROM dd. 4 juni 2024
 19. WVI – Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 12 juni 2024
 20. De Watergroep – Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 14 juni 2024
 21. Gaselwest – Goedkeuring van de agenda, goedkeuring van de partiële splitsing, goedkeuring van de oprichting van een onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest dd. 18.06.2024
 22. Creat services – Goedkeuring agenda algemene vergadering Creat services (voorheen TMVS dv) dd. 18 juni 2024
 23. DVV Westhoek – Goedkeuring agenda algemene vergadering DVV Westhoek dd. 26 juni 2024

Publicatielink – Publicatiedatum: 16 mei 2024


RMW 27/05/2024

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 22 april 2024
 2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst overheidsopdracht vernieuwen verzekeringen periode 2025 – 2030
 3. Kennisname rapportering klachten 2023 – OCMW

Publicatielink – Publicatiedatum: 16 mei 2024


Secretariaat
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 20 juni 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon