Agenda’s

GR 09/01/2023

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 19 december 2022
 2. Reglement ter vervanging van het reglement voor het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een handicap dd. 8 januari 2018
 3. Toestemming Agentschap Onroerend Erfgoed-modaliteiten vaststellen inventaris
 4. Subsidie erkenning onroerend erfgoedgemeente en actueel onroerenderfgoedbeleidsplan
 5. Toetreding raamovereenkomst dienstverlenende vereniging Cipal in het kader van het beleid inzake gemeentelijke administratieve sancties
 6. Herstellingswerken landelijke wegen 2022 – 2023 – goedkeuring bestek, plannen, raming en gunningswijze – openbare procedure
 7. Kennisname MMP1917 Beleidsplan 2024-2028
 8. Goedkeuring van het reglement voor verhuur van gemeentelijk materiaal – wijziging van reglement 6 juli 2020
 9. Reglement houdende beperking van glasgebruik naar aanleiding van de Kasteelcross 2023
 10. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Verzoeken van CO7 om een dossier op te maken met de nodige gegevens om het pand gekend onder de naam ‘De Volksbond’, gelegen te Ieperstraat 26, Zonnebeke, op te laten nemen in de inventaris van bouwkundig erfgoed
 11. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Herlokaliseren bedrijventerrein gepland aan de Albertstraat
 12. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Kostprijs ruimen verkoopbare grafmonumenten Zonnebeke
 13. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Kostprijs tot op heden rond bedrijventerrein Albert Noord.
 14. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Woonwijk bij het Boudewijnpark
 15. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Bedrijventerrein tussen Lotegatstraat en Briekestraat

Publicatielink – Publicatiedatum: 30 december 2022; bijgewerkt op 5 januari 2023


RMW 09/01/2023

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 19 december 2022

Publicatielink – Publicatiedatum: 30 december 2022


GR 19/12/2022

Openbare zitting

 1. Notulen gemeenteraad dd. 21 november 2022
 2. Goedkeuring reglement betreffende de voorwerpen, gevonden op de openbare weg of er geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting
 3. Goedkeuring retributiereglement op de bewaring van goederen en het takelen van voertuigen
 4. Goedkeuring en invoering van het retributiereglement inname openbaar domein en ambulante handel
 5. Gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling
 6. Aanpassen beheersovereenkomst gemeentebestuur en AGB MMP 1917
 7. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan AGB Memorial Museum Passchendaele 1917
 8. Kennisname van het voorontwerp en de adviezen met betrekking tot de renovatie- en verbouwingswerken van het landhuis “Villa Zonnedaele” gelegen in het Kasteeldomein te Zonnebeke
 9. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening CO7 – 2021
 10. Nominatieve toelage cyclocross: Exact Kasteelcross 2023
 11. Reglement voor verhuur van jeugdcentrum De Moane aan erkende verengingen van grootZonnebeke
 12. Wijziging bibliotheek- en retributiereglement: betalend lidmaatschap voor niet-inwoners van Zonnebeke 2023
 13. Vernieuwing regionale samenwerkings- overeenkomst UITPAS WESTHOEK
 14. Goedkeuring gemeentelijk fuifreglement voor verenigingen
 15. Kennisname ontslagname van rechtswege van Dirk Sioen als burgemeester, en kennisname van de benoeming en de eedaflegging van Ingrid Vandepitte als burgemeester
 16. Kennisname ontslag van rechtswege van Ingrid Vandepitte als schepen. Verkiezing van rechtswege van kandidaat-opvolger Dirk Sioen als schepen na onderzoek van de geloofsbrieven
 17. Eedaflegging door en installatie van dhr. Dirk Sioen als schepen
 18. Interpellatie ingediend door raadslid Doom: overzicht onderwijsnoden versus visie opmaken begroting 2023/2024
 19. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: vernieuwing samenwerking politiezone RIHO
 20. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: zijn vergunningen in Zonnebeke nodig om bepaalde activiteiten te kunnen uitoefenen?
 21. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: verlichtingspalen in Voerman en de Leege Kouter

Publicatiedatum: 7 december 2022; bijgewerkt op 15 december 2022


RMW 19/12/2022

Openbare zitting

 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 21 november 2022
 2. Kennisname ontslag van rechtswege van Johan Tally als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Verkiezing van kandidaat-opvolger Kevin Carrein na onderzoek van de geloofsbrieven
 3. Kennisname ontslag van rechtswege van Patricia Vandamme als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Verkiezing van kandidaat-opvolger Lies Desmet na onderzoek van de geloofsbrieven

Publicatiedatum: 7 december 2022


Contact

Secretariaat
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 5 januari 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon