Inzage bestuursdocumenten

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren. Dit heet actieve openbaarheid. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen (op papier: tegen betaling; per mail: gratis) en uitleg te krijgen. Ook wel passieve openbaarheid genoemd. Alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur vind je op vlaanderen.be.

Je stelt je vraag uiteraard het best aan de juiste overheid. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, bel dan gratis de Vlaamse Infolijn via 1700.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar hierop bestaan uitzonderingen, zoals de registers en akten van de burgerlijke stand, dossiers over personen en personeelsleden…

De inzage van een dossier kan ook geweigerd worden omdat je vraag bijvoorbeeld te vaag werd geformuleerd, omdat ze onredelijk veel opzoekingswerk vereist of omwille van wettelijke beperkingen.

Ten slotte kunnen bestuursdocumenten ook slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens moeten gecensureerd worden of een document of dossier nog niet af is.

Opzoekingen in het archief

Het archief valt onder de regelgeving op de openbaarheid van bestuur en de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het auteursrecht. Het kan kosteloos geraadpleegd worden in de leeszaal, op afspraak.

Genealogische opzoekingen gebeuren na afspraak met de dienst burgerzaken.

Laatste update: 7 november 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon