Melding als klokkenluider

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Voor het lokaal bestuur Zonnebeke (gemeente, OCMW en AGB) zijn het enkel de eigen personeelsleden die een melding kunnen maken bij het interne meldkanaal. Andere personeelsleden die een werkrelatie hebben met het lokaal bestuur Zonnebeke, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten… kunnen alleen een melding maken bij Audit Vlaanderen. Burgers kunnen de klachtenregeling volgen.

Wat is een inbreuk?

Alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt.

Welke bescherming heb je als klokkenluider?

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

Er is een verbod op represailles ter vergelding voor een melding of openbaarmaking. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Hoe maak je een melding?

Intern meldpunt

De algemeen directeur, Alain Wyffels, is aangesteld als intern meldpunt.

Je kan hem bereiken op:

  • Bureau algemeen directeur, gemeentehuis, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke
  • 051 48 00 60  –  0472 18 78 68
  • alain.wyffels@zonnebeke.be

Klokkenluiders kunnen meldingen schriftelijk (mail en brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen. De melder heeft hierbij recht op een verslag.

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Binnen de 7 kalenderdagen na het ontvangen van de melding zal je een ontvangstmelding krijgen en binnen de 3 maanden zal je feedback krijgen over welke maatregelen uitgevoerd of gepland zijn.

Extern meldpunt

Je kunt je met je melding ook richten naar de diensten van Audit Vlaanderen:

Binnen de 7 kalenderdagen na het ontvangen van de melding zal je een ontvangstmelding krijgen en binnen de 3 maanden zal je feedback krijgen over welke maatregelen uitgevoerd of gepland zijn.

Laatste update: 29 maart 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon