Hemelwater scheiden van het rioolwater door infiltratietechnieken

Om regenwater te recupereren, installeert de gemeente aparte infiltratietechnieken zoals een wadi: een beplante verlaging met doorlatende bodem. Die technieken zorgen dat het regenwater langzaam in de grond dringt en dus niet bij het rioolwater terechtkomt. In de Frezenbergstraat komen er ook brede buffergrachten om het regenwater te bufferen en te laten infiltreren in de bodem.

Laatste update: 21 maart 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon