Riolering

Onze gemeente doet voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Riopact, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Als rioolbeheerder zorgt Riopact voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Dit houdt onder meer volgende taken in: realiseren van rioolaansluitingen, reinigen van rioleringen, reinigen van straatkolken, oplossen van verzakkingen en verstoppingen door problemen met het rioleringsstelsel, aanleg en onderhoud van pompstations, aanleg en onderhoud van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s), aanleg van nieuwe rioleringen en vervangen van verouderde rioleringen, opmaken van hemelwaterplannen, opmaken en bijwerken van de riooldatabank…

Waarvoor kan je terecht bij Riopact?

 • Een rioolaansluiting: deze vraag je best 8 weken voor de start van de (ver)bouwwerken aan.
  • Het aanvraagformulier kan je hier vinden.
  • Het retributiereglement voor een huisaansluiting kan je hier vinden (GR 10 januari 2022; publicatiedatum: 12 januari 2022).
 • Een verstopping van de riolering op het openbaar domein. Bekijk in het filmpje wat je moet doen wanneer je een verstopping vaststelt.
 • Niet-dringende problemen kan je melden via het contactformulier van Riopact.
 • Voor dringende problemen kan je bellen naar 02 238 96 99.
 • Andere vragen over het rioleringsstelsel: neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zocht? Neem contact op met Riopact.

Enkele cijfers

 • Lengte van onze gemeentelijke rioolleidingen: 151 kilometer
 • Aantal gemeentelijke inspectieputten: 2.490
 • Huidige rioleringsgraad (% aangesloten op riolering in januari 2022): 59,54%
 • Toekomstige rioleringsgraad (uiteindelijk te bereiken doel, resterend percentage zal via IBA’s gezuiverd worden): 86,89%
 • Huidige zuiveringsgraad (% aangesloten op rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in januari 2022): 57,67%
 • Toekomstige zuiveringsgraad: 85,96%

Meer info?

riopact.be

Laatste update: 3 oktober 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon